Raad van State vernietigt 2 beslissingen minister van Justitie inzake babywapens

Op 28 juni 2012 heeft de Raad van State 2 arresten uitgesproken met betrekking tot de problematiek van de "babywapens", dit zijn korte handvuurwapens (pistolen of revolvers).

Door de inwerkingtreding van de nieuwe wapenwet wou de wetgever alle vergunningsvoorwaarden vastleggen in de wet zelf. De gouverneurs van Oost-Vlaanderen en Antwerpen hebben het hier altijd moeilijk mee gehad. Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wapenwet zochten beide diensten naar nieuwe mogelijkheden om de wapenwet zo ver mogelijk te rekken en toch nog een eigen beleid te voeren.

In het kader hiervan worden lijsten van ongewenste wapens opgesteld. De "baby wapens" vielen hier onder. Steevast werden vergunningsaanvragen voor korte handvuurwapens geweigerd. Ook hernieuwingen van wapens die al tientallen jaren vergund waren werden zonder ernstige motivering geweigerd.

Enkele wapenbezitters beslisten dan ook om tegen deze praktijken op te treden. Bij de minister van Justitie kregen ze echter geen gelijk. De Federale Wapendienst nam immers de argumentatie over van de betrokken gouverneurs.

De zaak werd dan ook voorgelegd aan de Raad van State. Nu oordeelt het hoogste administratieve rechtscollege dat de gouverneurs de wet strikt moeten toepassen en een uiterst beperkte appreciatiemarge hebben bij het toetsen van de wettelijke criteria. Ze mogen geen eigen beleid voeren. Als ze dit toch doen, schenden ze de wapenwet. De Raad van State vernietigde dan ook 2 beslissingen van de minister van Justitie.

De tekst van de beide arresten met achtergrondinformatie vindt u op onze site onder de rubriek "rechtspraak" (zie deze link.)