Rapport Vlaams Vredesinstituut vuurwapenbezit door sportschutters

Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk onderzoekscentrum binnen het Vlaams Parlement. Eerder publiceerde dit instituut het eerste volledige onderzoek in naar vuurwapenbezit in België.

Onlangs verscheen een nieuw onderzoeksrapport over vuurwapenbezit door sportschutters. U kunt dit rapport raadplegen op hun site via deze link.

Dit rapport bouwt grotendeels verder op de eerdere publicatie. Wel werd rekening gehouden met bijgewerkte cijfers over de sportschutterslicenties.

De auteurs identificeren nog enkele discussiepunten. Zo wordt de vraag gesteld of het afgeven van sportschutterslicenties wel een taak is voor private rechtspersonen. Ook wordt de discussie aangehaald omtrent het gebruik van bepaalde wapentypes voor sportschieten. Het rapport is hier volledig bijgewerkt en verwijst naar de relevante parlementaire vragen en de rechtspraak van de Raad van State.

Bij gebrek aan betrouwbare gegevens en cijfermateriaal komen de auteurs nog niet tot een conclusie.

Het rapport geeft in elk geval een goed beeld van de sportschutterij en het wapenbezit door sportschutters. In elk geval aanbevolen lectuur.