Uitvoeringsbesluit nieuw Vlaams wapenhandeldecreet vandaag in het Belgisch Staatsblad

In het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2012 werd het uitvoeringsbesluit bekendgemaakt ter uitvoering van het nieuwe Vlaamse decreet inzake wapenhandel.

Dit besluit is in werking getreden met retro-actief effect op 30 juni 2012. Daardoor is ook het decreet zelf retro-actief in werking getreden. Gelet op het verbod om met retro actief effect strafbepalingen in te voeren, kunnen overtredingen die zouden gepleegd zijn tussen 1 juli en heden niet vervolgd worden.

Onze aangesloten leden-handelaars zullen binnenkort bijkomende toelichting bij deze teksten ontvangen.