Verbod laders met abnormaal hoge capaciteit

De nieuwe wapenwet heeft een aantal accessoires en hulpstukken voor wapens verboden. Zo zijn nachtkijkers, lasers en geluidsdempers reeds uitdrukkelijk in de wet verboden.

Eveneens werd in het vooruitzicht gesteld dat laders met een grotere capaciteit dan de normale capaciteit zoals bepaald door de minister van Justitie verboden worden.

Wij vernemen dat de minister van Justitie begin september een ministerieel besluit zal nemen. De volgende laders zullen dan verboden worden:

  • laders voor halfautomatische pistolen met een capaciteit van meer dan 20 patronen;
  • laders voor geweren met pompactie (al dan niet halfautomatisch) met een capaciteit van meer dan 10 patronen;
  • laders voor karabijnen met hendel met randontsteking met een capaciteit van meer dan 15 patronen;
  • laders voor karabijnen met hendel met centrale ontsteking met een capaciteit van meer dan 10 patronen;
  • laders voor grendelkarabijnen met randontsteking met een capaciteit van meer dan 20 patronen;
  • laders voor grendelkarabijnen met centrale ontsteking met een capaciteit van meer dan 10 patronen;
  • laders voor halfautomatische karabijnen met randontsteking met een capaciteit van meer dan 40 patronen;
  • laders voor halfautomatische karabijnen met centrale ontsteking met een capaciteit van meer dan 30 patronen;
  • laders voor geweren met gladde loop met een capaciteit van meer dan 10 patronen.

Deze laders, alsook de vuurwapens die ermee zijn uitgerust, zullen zeer binnenkort (na publicatie van het nieuwe besluit in het Belgisch staatsblad) als verboden wapens worden beschouwd. Daardoor zal het niet langer mogelijk zijn om deze laders nog aan te kopen, te bezitten, te verhandelen, te verhandelen, er publiciteit voor te maken, ...

Er is echter een belangrijke overgangsregeling. Wie kan bewijzen dat hij de lader met abnormaal hoge capaciteit verworven heeft vóór de publicatie van het nieuwe besluit, mag deze laders in bezit houden. Het is echter niet meer toegelaten de laders te gebruiken.

Wie dus in het bezit is van laders met hoge capaciteit (bv lange laders voor Glock, drum magazijnen voor halfautomaten, ...) doet er dus goed aan ervoor te zorgen dat hij een document kan voorleggen waaruit blijkt dat de lader gekocht werd voor de datum van publicatie van het nieuwe besluit. Als het aankoopdocument verloren gegaan is, is het aan te raden om bijvoorbeeld de lader over te dragen aan een derde en hem dan terug te kopen zodat er een document bestaat met de juiste datum van verwerving. Er kan eventueel ook een dubbel van de aankoopfactuur / rekening gevraagd worden aan de verkoper.

Wij zullen u informeren zodra het besluit bekend gemaakt wordt in het Belgisch Staatsblad. Naar alle verwachting zal dit gebeuren in de eerste helft van september 2012.