Vlaamse gouverneurs willen eigen wapenwet maken

Reeds lange tijd hadden wij vermoedens dat dergelijk officieus overleg bestond, maar nooit kregen we een schriftelijk bewijs. Tot begin deze week de arrondissementscommissaris van Mechelen ons zwart op wit bevestigde dat de Vlaamse gouverneurs werken aan een eigen beleid. Om dit te "onderbouwen" hebben ze opdracht gegeven aan hun diensten om informatie in te zamelen. De provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen nemen hier het voortouw.

De provinciale wapendienst te Antwerpen is op dit punt alvast bijzonder actief. Wie een vergunning vraagt voor een lang semi automatisch wapen, een te kort wapen of een wapen dat om één of andere onduidelijke reden op een interne zwarte lijst staat, krijgt een waslijst aan vragen. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd toe te lichten waarom het wapen bijzonder geschikt is voor sportschieten, welke technische kenmerken het heeft, hoe lang het juist is. In sommige vragenlijsten worden ook nog halve dreigementen toegevoegd. Zo wordt over een lang wapen met schuifkolf geschreven dat het "ontworpen is om makkelijk verborgen te worden gedragen" terwijl een lang wapen toch minstens 30cm lang moet zijn. Aan wie al meerdere wapens heeft, wordt gevraagd om te motiveren waarom het bijkomend wapen "nodig" is. Dit terwijl de wapenwet geen enkele beperking bevat op het aantal wapens (wel stijgen uiteraard de te nemen veiligheidsvoorwaarden in functie van het aantal wapens).

Deze vragen hebben niets te maken met de toepassing van de wapenwet. Ze zijn manifest onwettig en dienen een onwettig doel: namelijk het buiten werking stellen van de wapenwet in Vlaanderen door met de Vlaamse gouverneurs een eigen beleid te maken.

Nu blijft nog het probleem van de wapenbezitters aan wie gevraagd wordt om mee informatie te leveren om het beleid te ondersteunen.

Zij hoeven niet te antwoorden. Het is een illusie om te geloven dat een antwoord zal helpen om het dossier sneller behandeld te zien.

Bij ontvangst van de vragenlijst, handelt men het beste als volgt:
- een vriendelijk bericht terugsturen met bijvoorbeeld volgende tekst:
"geachte mevrouw/heer,
Ik heb uw vragen goed ontvangen. Gelieve te noteren dat de inlichtingen die in het kader van de aanvraag voor een wapenvergunning dienen te worden overgemaakt aan uw dienst bepaald werden in art. 11 WW en in artikel 9 KB 21 september 1991. U heeft dan ook alle informatie ontvangen voor het beoordelen van mijn aanvraag.
De wettige reden voor het aangevraagde wapen wordt aangetoond door de sportschutterslicentie (of het attest van de schietstand). Het aangevraagde wapen is geschikt om er op de schietstand mee te schieten. Het werd onderworpen aan de wettelijke proef door de proefbank van Luik. Ten bewijze daarvan heeft de proefbank haar proefmerken aangebracht op het wapen, dit in overeenstemming met het CIP verdrag en de wetgeving op de proefbank."
- aanvragen steeds aangetekend versturen
- neem steeds 2 kopies van uw aanvraag: 1 voor uzelf, en 1 om eventueel later naar de Federale Wapendienst te sturen.
- als u na 4 maanden geen antwoord heeft, dient u binnen de 15 dagen een beroep in te stellen bij de Federale Wapendienst. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van afgifte van het aangetekend schrijven.
- de aanvraag wordt dan onderzocht door de Federale Wapendienst die de in de wet opgelegde voorwaarden streng doch rechtvaardig toepast. U ontvangt dan uw vergunning enkele maanden later (er dient immers opnieuw een advies te worden opgevraagd bij de politie).