Afschaffing lijst vrij verkrijgbare HFD wapens op 25 mei 2013

Naar aanleiding van een schietpartij te Luik in december 2011 (waarbij illegale wapens gebruikt werden), besliste de regering om de lijst van vrij verkrijgbare wapens met rookzwak kruit (de zogenaamde "hfd"-lijst) af te schaffen. Ongeveer anderhalf jaar later werd deze beslissing uitgevoerd. De bijzonder uitgebreide HFD lijst was uniek in de wereld, en zeker in Europa. Veel van de op lijst vermelde wapens bleken niet zo zeldzaam en plots doken nieuw ontdekte arsenalen met duizenden wapens op. In elke jaren werden tienduizenden van deze wapens ingevoerd in ons land en verhandeld. Sommigen spreken zelfs van een heus wapentoerisme.

Aan deze situatie komt nu, niet geheel onverwacht, een einde. Op 15 mei 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad een Koninklijk Besluit van 8 mei 2013 ot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt.

Voor de situatie van de wapens met zwart kruit wijzigt er niets. De wapens met zwart kruit die vroeger vrij verkrijgbaar waren, zijn dit nog steeds.

Dit besluit treedt in werking op de tiende dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad, dus op 25 mei 2013. Tot en met 24 mei 2013 kunnen nog wapens uit de HFD-lijst vrij verkocht worden.

Vanaf 25 mei 2013 is dit onmogelijk en moet voor elk vuurwapen een vergunning worden aangevraagd. In sommige gevallen kan ook aankoop onder het uitzonderingsregime voor jagers of sportschutters nog mogelijk zijn. Wie dus nog snel een vrij verkrijgbaar wapen wil kopen zonder registratie, heeft niet zo lang tijd meer.

Om iedereen die momenteel reeds in het bezit is van een HFD wapen toe te laten dit te laten vergunnen, is een overgangsperiode voorzien van één jaar. Deze wapenbezitters moeten dus mogelijks uiterlijk op 25 mei 2014 actie nemen.

Wij zullen het gepubliceerde besluit analyseren en via deze weg in de komende dagen onze analyse meedelen.