Commentaar afschaffing HFD lijst

In het Staatsblad van 15 mei 2013 verscheen een KB van 8 mei 2013 waarin de lijst van vrij verkrijgbare wapens met rookzwak kruit (zogenaamde "hfd-lijst") wordt afgeschaft.

U vindt onze analyse van deze tekst op deze link.

Onze analyses van de wetgeving kunt u vinden onder de rubriek "regelgeving" - "commentaar".

Wie de hfd wapens wil gebruiken voor sportief- en recreatief schieten, kan reeds een vergunning aanvragen of de wapens laten registreren via de sportschutterslicentie.

Wie verder HFD wapens wil verzamelen, kan ook een erkenning hiervoor aanvragen. Tijdens de overgangsregeling zal enige soepelheid gehanteerd worden.

Wij komen tot de conclusie dat het nieuwe besluit op een aantal punten mogelijks niet in overeenstemming is met de Grondwet. Voorts menen wij dat mogelijks een aantal substantiële vormvereisten geschonden zijn. De kans bestaan dan ook dat het besluit geheel of gedeeltelijk door de Raad van State zal worden vernietigd indien iemand een verzoek tot nietigverklaring zou instellen. Onze vereniging zal dit initiatief niet nemen.

Wapenbezitters die dus uitsluitend HFD wapens bezitten kunnen er belang bij hebben nog even te wachten.

De overgangsregeling loopt af op 25 mei 2014. Tot 24 mei 2013 is het nog mogelijk om vrij verkrijgbare HFD wapens aan te kopen.

Met vriendelijke groet,

Nico Demeyere
ondervoorzitter

BijlageGrootte
memo afschaffing HFD.pdf409 KB