Groen! zet populistisch discours tegen wapenbezitter verder

Vandaag werd op de website van de Kamer het antwoord van de minister van Justitie gepubliceerd op een vraag gesteld door Groen! parlementslid Stefaan Van Hecke.

U vindt de vraag en onze commentaar op deze actie via deze link.

In het commentaarstuk worden enkele kritische kanttekeningen gemaakt bij de vraagstelling en de conclusies die Groen! meent te kunnen trekken uit het antwoord van de minister.

Uiteraard vond dhr. Van Hecke het nodig met zijn stunt uit te pakken bij de pers waar hij, bij gebrek aan veel ander nieuws, disproportioneel veel aandacht kreeg. Weinig journalisten maakten kritische bedenkingen bij de uitlatingen van de heer Van Hecke.

De kruistocht tegen "aanvalswapens" gaat verder. Vermits alle wapens gebruikt kunnen worden om aan te vallen (daarom vallen ze ook onder het begrip "wapen"), wil Groen dus een totaal verbod op wapens.

Dit standpunt wordt slechts door een extreme minderheid binnen de bevolking gedragen. De overgrote meerderheid van de bevolking is voorstander van het behoud van het huidige vergunningensysteem.