Indexatie retributies wapenvergunningen

Zoals elk jaar wordt de retributie die verschuldigd is voor de aanvraag van een wapenvergunning aangepast aan de index.

Voor vergunningsaanvragen ingediend vanaf 9 december 2013 bedraagt de retributie 99,27 EUR.

Ook alle andere retributies werden aangepast. U vindt op deze link een overzicht van alle geïndexeerde bedragen.