KB afschaffing HFD lijst aangevochten bij de Raad van State

U herinnert zich nog dat op 15 mei 2013 een KB gepubliceerd werd waardoor de lijst van vrij verkrijgbare HFD-wapens met rookzwak kruit wordt afgeschaft. De minister van Justitie was er vervolgens snel bij om in de media te verklaren dat deze maatregel er gekomen is naar aanleiding van een schietpartij met illegale en verboden wapens in Luik. Ze meent dat de afschaffing van de HFD wapens de veiligheid in het land zal verhogen.

Ondertussen is de termijn afgelopen om tegen deze afschaffing procedures te starten bij de Raad van State. Allicht werden diverse beroepen ingediend. Wij vernemen dat de organisator van de internationale wapen- en militariabeurs in Oostende in de loop van vorige week een beroep tot schorsing en nietigverklaring heeft ingediend bij de Raad van State.

Mogelijks is er in september al een eerste uitspraak. De uitspraak ten gronde komt er dan allicht in het voorjaar van 2014.

Wie dus nog HFD wapens heeft en die vrij wil houden, kan dus het beste de uitspraak van de Raad van State afwachten alvorens actie te nemen. De overgangstermijn loopt immers nog tot 24 mei 2014 (toevallig de vooravond van de verkiezingen...)