Nieuw adres wapendienst provincie Antwerpen

De diensten van de gouverneur te Antwerpen zijn verhuisd.

Vanaf maandag 17 juni 2013 kunnen alle aanvragen voor vergunningen, modellen 9, etc... die bestemd zijn voor de gouverneur te Antwerpen worden verstuurd naar het volgende adres:

FOD Binnenlandse Zaken, Federale Diensten van de gouverneur van de provincie Antwerpen
Italiëlei 4 bus 16,
2000 Antwerpen

Er komen ook wijzigingen in de E-mail adressen (die zullen eindigen op fdgAntwerpen.be ipv op provant.be

Wij stellen voorts vast dat er onder de wapenbezitters nogal wat onzin verspreid wordt over een omzendbrief van 21 mei 2013 waarin eea. gezegd wordt over de manier waarop bewezen kan worden dat een automatisch wapen werd omgevormd tot een semi automatisch wapen. Meer info volgt hier nog over.