Nieuwe aanvallen in de Senaat tegen recreatief schutters

Al enige tijd is senator Patrick De Groote bijzonder actief om vragen te stellen rond het recreatief schieten. Allicht kwestie van de tijd wat te doden in afwachting van de afschaffing van de Senaat.

Betrokken senator getuigt daarbij steevast van 2 zaken:
- een gebrek aan kennis van de wetgeving
- een misprijzen voor de talloze recreatieve schutters die nauwgezet de wapenwet naleven en waarvan is vastgesteld dat hun activiteiten geen gevaar voor de openbare orde inhouden.

U vindt zijn laatste exploten op deze website onder de rubriek "parlementaire vragen" (zie deze link. Wij zijn zo vrij geweest een en ander van commentaar te voorzien.