Overzicht wapenwet 2013 verschenen

Vanaf woensdag 11 september 2013 is het "Overzicht Wapenwet 2013" beschikbaar.

Dit werk is een volledig herwerkte versie van de vorige edities. De nieuwe editie is eveneens nog uitgebreid. Er werd rekening gehouden met de nieuwe omzendbrieven en uitvoeringsbesluiten. De volgende punten komen onder meer aan bod:

  • nieuwe regels opslag wapens
  • Nieuwe regeling in- en uitvoer
  • Regeling nummering wapens
  • Laderbeperkingen
  • Stand van zaken HFD wapens

Op de website 0www.overzichtwapenwet.be kunt u de inhoudstafel en een uittreksel uit het boek downloaden.

Zoals bij de vorige editie, bevat het boek eerst een uitvoerige commentaar over de wapenwet en over het statuut van jagers en sportschutters in Vlaanderen. Ook de activiteiten van erkende personen (handelaars, verzamelaars, schietstanden) komen aan bod.

Het werk omvat ook de wapenwetgeving en alle uitvoeringsbesluiten. Ook de gecoördineerde omzendbrief van 25 oktober 2011 werd integraal opgenomen.

U kunt het boek aankopen via schietstanden of wapenhandelaars. Bestellen kan ook via de website www.overzichtwapenwet.be tegen de prijs van 28 EUR (incl. verzendingskosten).