Rechtsbescherming tegen de overheid inzake wapenwet - presentatie Mr Demeyere

Op vrijdag 22 februari 2013 heeft Mr Demeyere, ondervoorzitter van Wapenunie en advocaat, een uiteenzetting verzorgd tijdens een seminarie over de wapenwet.

De uiteenzetting gaat over de verschillende middelen die burgers hebben om op te treden tegen verkeerd of willekeurig optreden van de overheid bij het behandelen van dossiers rond de wapenwet.

De uiteenzetting overloopt de verschillende actiemogelijkheden: beroep bij de Federale Wapendienst, annulatieberoep Raad van State, burgerlijke procedures en strafprocedures.

Algemeen wordt aangenomen dat een aantal kritische grenzen overschreden zijn waardoor in de nabije toekomst een strafvervolging van een aantal gouverneurs, arrondissementscommissarissen en ambtenaren zal worden ingesteld bij de rechtbanken.

Ook het voorstel om de bevoegdheden inzake de wapenwet te centraliseren bij de FOD Justitie kon op bijval rekenen.

U vindt de presentatie van Mr Demeyere als bijlage.

BijlageGrootte
slides seminar 22022013_rechtsbescherming.pdf238.06 KB