Tendentieuze berichtgeving in "De Tijd" over wapenwet

Wij lezen op 24 augustus 2013 in de zelfverklaarde kwaliteitskrant "De Tijd" dat Uzi's voortaan vergund kunnen worden als sportwapens. De bijdrage is van de hand van journalist Lars Bové. Ze is ook niet origineel, want u kon vorige week al een analyse lezen van het betrokken auditoraatsverslag op onze website. Er is dus eigenlijk niets nieuws onder de zon.

De titel van het artikel spreekt echter boekdelen over de manier waarop De Tijd het ook nodig vindt om sensatie te creëren rond wapens.

Volgens deze krant bestaan er in ons land dus "sportwapens". Dit is nieuw. Van een krant die pretendeert andere kwaliteiten te hebben dan te zorgen voor entertainment en sensatie bij het publiek, zou verwacht kunnen worden dat men correct is in de gebruikte termen. Door de wapenwet van 2006 werd de categorie van de "sportwapens" afgeschaft. Na 2006 bestaan er slechts drie categorieën wapens: verboden wapens, vrij verkrijgbare wapens en vergunningsplichtige wapens. De UZI valt onder de laatste categorie. Dit betekent dus dat er enkel een vergunning voor mag worden afgegeven als men aan alle wettelijke voorwaarden voldoet én als er geen aanwijzingen zijn dat het wapenwet problematisch kan zijn voor de openbare orde.

Ook het gebruik van het woord "voortaan" is bijzonder misleidend. Er zijn immers reeds duizenden vergunningen afgegeven voor UZI's onder de oude wapenwet, maar ook onder de nieuwe wapenwet.

De titel had dus moeten zijn "UZI halfautomaat is een vergunningsplichtig wapen". Weinig spectaculair natuurlijk, want dan weet de lezer dat er steeds een vergunning voor nodig is. Door het gebruik van het woord "sportwapen" wil de betrokken journalist bij het publiek de indruk wekken dat dergelijke UZI pistoolmitrailleurs vrij te koop zijn. Het zou dan wel eens kunnen dat ook de buurman dergelijk gangstertuig onder zijn hoofdkussen heeft liggen. Dit is een verontrustende gedachte bij een belangrijk deel van de bevolking.

Een andere titel had kunnen zijn "Minister past wapenwet toe tegen haar zin". Want dat is natuurlijk ook een belangrijk deel van verhaal. De reden waarom de UZI moet vergund worden, is omdat de aanvrager hier blijkbaar aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. In dergelijk geval moet de vergunning worden toegekend. Het vreemde is echter dat mevr. Turtelboom in 2006 mee de wapenwet goedkeurde. De wapenwet werd immers unaniem gestemd (op 2 onthoudingen van MR politici na). De houding van de minister getuigt dus van enige hypocrisie. Enerzijds heeft ze de wapenwet in 2006 als volksvertegenwoordiger mee gestemd. Nu is het blijkbaar tegen haar zin dat ze die wet als minister van Justitie moet uitvoeren...

Dit toont nogmaals aan dat mevrouw Turtelboom geen enkel beleid voert inzake de wapenwet. Eerst wordt een lijst van vrij verkrijgbare wapens afgeschaft omdat dit de criminaliteit zou verminderen... Nu gaan ze ook nog verbieden dat legale wapenbezitters, die aan alle voorwaarden voldoen en voortdurend gecontroleerd worden, sommige wapens kopen waarvan nooit is aangetoond dat ze enige impact hebben op de openbare veiligheid. Mevrouw Turtelboom (O.VLD) scheert dus criminelen en legale wapenbezitters over dezelfde kam. Iets om in gedachten te houden bij verkiezingen binnen een negental maanden.