Samenwerking tussen Wapenunie en Unact - Belgian Weapons Forum

Wapenunie en Unact hebben de voorbije maanden overleg gepleegd met het oog op een betere samenwerking bij het verdedigen van de belangen van de sector voor civiele wapens in zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Na deze gesprekken werd beslist om een structurele samenwerking op te zetten binnen een nieuw forum dat de naam “Belgian Weapon Forum” zal krijgen.
Het gemeenschappelijk doel van het forum is het samenbrengen van alle inspanningen om de belangen van de sector en het legaal wapenbezit te verdedigen op alle niveaus. Ook andere verenigingen of personen die bezig zijn met belangenverdediging zullen kunnen aansluiten.

De nieuwe structuur bestaat uit twee lagen:

  • er wordt een overlegforum opgericht waar alle organisaties die bezig zijn met belangenverdediging hun problemen met het regelgevend en politieke kader kunnen bespreken. Samen wordt dan gezocht naar oplossing die zo breed mogelijk binnen de sector gedragen wordt. Ook organisaties van wapenbezitters (zoals schuttersverenigingen, federaties, jachtgroepen, verzamelaars, airsofters, ….) kunnen deelnemen
  • daarnaast is er een uitvoerend comité dat bestaat uit personen die de vereniging vertegenwoordigen en op vrijwillige en regelmatige basis werken voor de vereniging.
    De nieuwe organisatie zal actief deelnemen aan de werkzaamheden van internationale organisaties met een gelijkaardig doel en zal in België werken als officiële sectororganisatie.
    Meer informatie komt begin 2015 op een nieuwe website van het forum.

Voor erkende personen aangesloten bij Wapenunie verandert er niets.

Voor meer informatie kunt u contact nemen met de volgende personen:

NL: Nico Demeyere (ondervoorzitter Wapenunie)
FR: Jean-Claude Cajot (voorzitter Unact)