EU Verordening desactivatie vuurwapens gepubliceerd - nieuwe regels vanaf 8 april 2016

Op 19 december 2015 verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie een verordening over de normen voor het onbruikbaar maken van vuurwapens. U vindt de tekst van de verordening onderaan dit bericht.

Deze verordening zal in werking treden op 6 januari 2016. Ze is onmiddellijk uitvoerbaar en heeft voorrang op de teksten van de wapenwet en van de uitvoeringsbesluiten. Deze tekst moet dus niet meer worden omgezet in Belgisch intern recht. Wij nemen contact met de FOD Justitie om te bespreken hoe de bestaande Belgische teksten in overeenstemming kunnen worden gebracht. Ook zijn afspraken nodig voor een overgangsregeling.

Op dit moment is nog niet volledig duidelijk welke impact deze tekst heeft op de Belgische regelgeving.

Deze nieuwe regeling heeft belangrijke gevolgen voor wie geneutraliseerde vuurwapens bezit. Vanaf 8 april 2016 wijzigen de regels hierover.

Enkele punten die nu al duidelijk zijn:

  • de regeling is van toepassing vanaf 8 april 2016. Tot deze datum zijn de vuurwapens die door de proefbank in Luik geneutraliseerd werden nog steeds vrij verkrijgbaar. Ze kunnen nog vrij worden verkocht.
  • De wapens die onder de huidige regeling geneutraliseerd werden, blijven vrij verkrijgbaar indien ze louter in bezit gehouden worden. Indien ze na 8 april 2016 op de markt gebracht worden, of worden overgebracht naar een andere lidstaat van de EU, wordt de nieuwe regeling van toepassing. Dit betekent dan dat ze enkel als vrij verkrijgbaar mogen worden beschouwd als ze worden geneutraliseerd volgens de nieuwe regeling.
  • de nieuwe regeling voor neutralisatie is ingrijpender dan de huidige. Zo moeten quasi alle onderdelen worden vastgelast (bv slede vast bij pistolen, grendelstukken vast bij semi automaten, ...
  • de nieuwe regeling schaft het monopolie van de proefbank te Luik voor neutralisatie af. Wapens die volgens de nieuwe regels in een andere EU lidstaat geneutraliseerd worden, zullen dus ook in België vrij verkrijgbaar moeten worden

Allicht zullen dan binnenkort ook nog enkele uitvoeringsbesluiten wijzigen. We houden u op de hoogte.

BijlageGrootte
CELEX_32015R2403_NL_TXT.pdf406.03 KB