Voorstel EU richtlijn niet aangenomen door Europese Raad

Op donderdag 16 en vrijdag 17 vond in Brussel een Europese top plaats in Brussel.

Het voorstel tot wijziging van de EU vuurwapenrichtlijn stond op de agenda van de besprekingen.

Het voorstel van de EU Commissie werd niet aangenomen. De meeste lidstaten zijn van mening dat het verbod van quasi alle semi automatische wapens die op een automatisch wapen lijken in de praktijk niet uitvoerbaar is. Diverse lidstaten merkten op dat de maatregel kan leiden tot meer illegaal wapenbezit. Ook de hoge kosten van de maatregel (terugbetaling wapenbezitters, inzetten van politie middelen) werd aangehaald. De meeste lidstaten zijn van mening dat de maatregel op geen enkele manier kan bijdragen tot meer veiligheid of op enige manier terreur kan vermijden.

Op de vergadering is beslist dat de Raad de voorstellen van de Commissie in de strijd tegen de terreur en inzake vuurwapens, meer in het bijzonder "high powered semi-automatic weapons".

U vindt het verslag van deze vergadering op deze link (p. 4, punt 9).

Wij verwachten dus dat het initiële voorstel van de Commissie zal aangepast worden.

Het spreekt voor zich dat elke ontwikkeling van zeer nabij gevolgd wordt door lobbyisten van Belgian Weapon Forum en door de diverse internationale organisaties. De voorbije weken hebben wij vastgesteld dat in elke lidstaat tal van initiatieven genomen werden zodat het voorstel niet is aangenomen. De strijd tegen het onzinnige Europese voorstel is echter nog niet gewonnen.

In tegenstelling tot sommige roepers, kiest Wapenunie er zeer bewust voor om haar lobby strategie niet volledig online te zetten. Deze aanpak is al meermaals succesvol gebleken, onder meer in 2013 toen het vorige voorstel van de EU Commissie een stille dood gestorven is. Wij begrijpen echter wel dat wapenbezitters zich - terecht - zorgen maken. In de mate van het mogelijke zult u via deze weg zo snel mogelijk juiste informatie ontvangen.