Voorwaarden schietbeurten wapenvergunning onwettig

Reeds enige tijd worden wapenbezitters die een vergunning vragen voor bepaalde wapens die niet graag gezien zijn door sommige ambtenaren bij gouverneurs geconfronteerd met een bijkomende voorwaarde.

Aan deze wapenbezitters wordt de voorwaarde opgelegd om te bewijzen dat ze met het betrokken wapens tijdens een jaar minstens 10 keer gaan schieten. Deze voorwaarde wordt zowel aan houders van een geldige sportschutterslicentie als een recreatieve schutters (die geen houder zijn van een sportschutterslicentie voor de betrokken wapencategorie) opgelegd.

Op 29 april 2015 heeft de Raad van State een belangrijk arrest geveld in deze kwestie. De conclusie van de Raad van State is duidelijk:
Geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling machtigt de minister van Justitie om aan een sportschutter die aan de voormelde wettelijke en reglementaire voorwaarden voldoet, ter evaluatie van de aangevoerde wettige reden, de afgifte van de vergunning afhankelijk te stellen van de ontbindende voorwaarde van het voorleggen van het bewijs van minstens tien schietbeurten met elke categorie wapens waarvoor de vergunning wordt gevraagd".

De tekst van het arrest en een volledige bespreking ervan vindt u deze link.

Het is nu duidelijk dat het opleggen van deze voorwaarde aan sportschutters onwettig is. Ambtenaren die deze voorwaarden opnemen in een vergunning overtreden de wapenwet.

Gelet op deze rechtspraak is het evident dat de gouverneur de vergunning van sportschutters niet meer kan intrekken als aan de onwettige voorwaarde niet zou zijn voldaan.

Sportschutters die in de toekomst het slachtoffer worden van nieuwe onwettige beslissingen hebben er ook alle belang bij om deze beslissingen aan te vechten. Ondertussen zijn er ook al enkele vonnissen en arresten waarbij de overheden voor de burgerlijke rechtbanken werden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. Tevens kunt u bij procedures steeds aanspraak maken op een rechtsplegingsvergoeding die deels de kosten voor tussenkomst van een advocaat dekt.