Commissie IMCO bespreekt rapport aanpassing EU vuurwapenrichtlijn

Er is meer nieuws over de voorstellen tot aanpassing van de Europese vuurwapenrichtiljn.

Wij hebben eerder bericht over het rapport dat mevr. Vicky Ford voorstelde in de commissie Binnenlandse Markt en Consumentenbescherming van het EU parlement (zie deze link).
Klik hier om het volledige rapport te lezen.

Vandaag werd dit rapport voor het eerst besproken in de commissie. U kunt de bespreking bekijken op de site van het Europees Parlement via deze link (vanaf 20:00)

Tijdens de bespreking blijkt er een grote steun te bestaan voor de aanbevelingen in dit rapport. Het wordt door de meeste fracties gesteund. Allicht komen er wel nog een aantal nuanceringen. Binnen de commissie zal het voorstel allicht in juni worden aangenomen in de commissie. Daarna wordt het ook nog plenair besproken.

Ondertussen gaat ook de bespreking in de Europese Raad door. Er was een voorbereidende vergadering op 11 april 2016 waarover op internet de wildste geruchten worden verspreid. Er is momenteel nog geen voldoende overeenstemming. Het Nederlandse voorzitterschap probeert opnieuw om een verbod op semi-automaten in te voeren, maar een meerderheid van landen biedt geen steun. Eerder had een meerderheid van de lidstaten zich al uitgesproken voor het standpunt dat semi-automaten nog toegelaten kunnen worden, maar dat bekeken moet worden of de vergunningsvoorwaarden al dan niet verstrengd dienen te worden.

Een volgende vergadering vindt plaats op 25 april, dan zult u allicht weer van alles lezen op het internet.

Voor meer informatie over de stand van zaken, verwijs ik ook graag naar mijn bijdrage in het tijdschrift van Fros. Iedereen kan dit raadplegen via deze link.

Zoals eerder gezegd kiezen wij ervoor om rond dit onderwerp enkel informatie te delen die gestaafd wordt door officiële documenten van de Europese instellingen en ons ook bevestigd is door onze contacten binnen de regering en de Europese instellingen.