EU parlementscommissie formuleert evenwichtige voorstellen aanpassing EU vuurwapenrichtlijn

Vorige week heeft de Europese Raad, onder sterke druk van het Nederlandse voorzitterschap, een voorstel geformuleerd tot aanpassing van de Europese vuurwapenrichtlijn. Het voorstel van de Raad verbiedt een zeer groot aantal semi-automatische wapens en houdt de grootste inbeslagname van vuurwapens in vredestijd in. Indien dit voorstel zou worden aangenomen, zullen de EU lidstaten zeer belangrijke budgetten moeten uittrekken om de gedupeerde wapenbezitters te vergoeden.

Vandaag 14 juni werd het voorstel tot aanpassing van de vuurwapenrichtlijn besproken in de EU parlementscommissie Binnelandse Markt en Consumentenbescherming (IMCO). Liefhebbers kunnen de opnames van de bespreking bekijken via deze link.. De bespreking start vanaf 17:00 en duurt ongeveer 70 minuten.

Er werden in de commissie niet minder dan 851 amendementen ingediend. Het is een grote verdienste van de rapporteur (mevr. Vicky Ford, UK) om hier een lijn in te trekken. Alle amendementen werden samengevat in een 13 tal "compromis" amendementen waarin met alle standpunten rekening is gehouden. Over de punten waar er sterke uiteenlopende meningen waren, zal gestemd worden.

Uit de reacties van de diverse fracties bleek dat nagenoeg alle partijen tegenstander zijn van een verbod op semi-automaten. Bij elke tussenkomst werd herhaald dat een regeling van legaal wapenbezit niet van aard is om terroristische aanslagen te vermijden. De laatste aanslag op twee politie agenten door de facebookterrorist in Parijs werd immers met een mes gepleegd. Nagenoeg elke fractie wenst dat de huidige categorie A7 behouden blijft. De meeste fracties vinden tevens dat de voorstellen die door de Raad worden geformuleerd onduidelijk zijn. Belangrijk is dat er een quasi consensus is over het principe dat lidstaten het bezit van semi automaten (zelfs als deze verboden zouden worden) moeten kunnen toestaan als uitzonderingsmaatregel.

Het stelt ons in elk geval gerust dat binnen het Europees Parlement grondig en kritisch wordt nagedacht over de richtlijn. Op 13 en 14 juli wordt de tekst verder besproken en wordt er gestemd.

Dit weekend heeft Belgian Weapon Forum alle vertegenwoordigers van verenigingen van wapenbezitters bijeengeroepen voor overleg. Op deze vergadering zullen wij de strategie bepalen en standpunten innemen t.a.v. de diverse voorstellen. In de loop van volgende week zullen de diverse organisaties dan informatie en modelbrieven ter beschikking stellen die u kunt versturen aan de EU parlementsleden. Het is immers van zeer groot belang dat de parlementsleden vasthouden bij hun standpunten zodat er uiteindelijk een evenwichtige tekst tot stand komt.