EU verbod semi automaten - tekstvoorstel EU Commissie gesneuveld

Gisteren organiseerde het Europees Parlement een pers uiteenzetting over de initiatieven die worden genomen tegen het terrorisme.

Bij deze gelegenheid kwam Mevr. Vicky Ford verslag brengen over de werkzaamheden in de commissie Interne Markt en Consument.

U kunt het verslag van mevr. Ford en de interpellaties volgen via deze link. De tussenkomst van mevrouw Ford start vanaf 1:59.

U zult vaststellen dat de focus van het parlement eerder ligt op het oplossen van enkele mankementen in de richtlijn. Als voorbeeld geeft ze aan dat er in Europa maatregelen genomen moeten worden om te vermijden dat alarmwapens kunnen worden geconverteerd tot werkende wapens.

De journalisten stelden niet echt kritische vragen. Een journalist vroeg zich af in welke mate maatregelen omtrent legaal wapenbezit nuttig kunnen zijn om illegale wapentrafiek te bestrijden.

Tijdens het verslag ging mevr. Ford het grote hangijzer, zijnde het voorgestelde verbod op semi-automaten, uit de weg. Een Italiaanse journalist van het blad armi e tiro stelde uiteindelijk de vraag (zie 2:14 in de opname).

In haar antwoord gaf mevr. Ford aan dat zelfs de EU Commissie niet meer vasthoudt aan hun eerdere voorstel om alle semi-automaten die lijken op automaten te gaan verbieden. Iedereen begrijpt dat dit niet werkbaar is.

Er zal dan ook naar alternatieven worden gezorgd die een beter evenwicht houden en ook rekening houden met de belangen van stakeholders.

De strategie van de EU Commissie om het voorstel tot aanpassing als Europese steekvlamwetgeving te laten passeren is mislukt. Noch binnen de raad, noch binnen het parlement is er overeenstemming. Het is alvast bemoedigend om te zien dat het gezond verstand hier toch nog speelt waardoor de tekst wordt aangepast.

We zullen nu zien hoe dit verder gaat.