Info avond EU voorstellen wijziging EU richtlijn

Na de terroristische aanslagen in Parijs heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend waardoor alle semi automaten verboden zouden worden. De steekvlampolitiek steekt opnieuw op. Opnieuw menen politici dat een regeling op legaal wapenbezit zal helpen om aanslagen te verkopen. Geen enkele terrorist had een vergunning of voldoet aan de vergunningsvoorwaarden.

Ondertussen werden de voorstellen van de EU Commissie afgewezen, zowel in het EU parlement als in de EU Raad. Er liggen echter andere voorstellen op tafel die onze rechten ernstig begrijpen.

Wapenunie houdt u via de website op de hoogte van alle info. Wij stellen echter vast dat er over de Europese ontwikkelingen de wildste verhalen de ronde doen.

Tevens zit de Europese besluitvorming in een finale fase. Het is nodig om als legale wapenbezitter de Belgische Europarlementsleden te contacteren.

In samenwerking met de organisaties die samenwerken binnen Belgian Weapon Forum en met de steun van Cinema4You (die ons gratis de zaal ter beschikking stellen) plannen wij een Europese info avond. Mr Demeyere zal u vanuit eerste hand informeren. Wij stellen immers vast dat er nog steeds de gekste geruchten rondgaan in de echte en virtuele wereld.

De info avond gaat door op dinsdagavond 28 juni 2016 om 20u in Cinema4You, Heirbaan 31 te 2070 BURCHT.

U krijgt een antwoord op volgende vragen:

  • waar komen de voorstellen vandaan?
  • hoe verloopt de besluitvorming in Europa?
  • wat is de rol van de diverse instellingen met betrekking tot de vuurwapenrichtlijn.
  • welke voorstellen liggen nu op tafel?
  • wanneer zal beslist worden?
  • welke impact kan er zijn op de Belgische wetgeving
  • welke acties kan ik als wapenbezitter ondernemen?

Ingang is gratis, deuren zijn open vanaf 19u30. Na de uiteenzetting is er mogelijkheid tot vraagstelling. Vragen kunnen ook vooraf gemaild worden naar info@wapenunie.be.