Nederlands voorzitterschap EU Raad drukt aanpassingen EU richtlijn door

Onder het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Raad werd een consensus gevonden over een aanpassing van de Europese vuurwapenrichtlijn 91/477. Daarmee werken de Nederlanders mee aan één van de grootste ontwapeningsacties van burgers in Europa in de naoorlogse geschiedenis.

Na de terreurdaden in Parijs van november 2015 heeft de Europese Commissie een steekvlamvoorstel neergelegd waarin alle semi-automatische wapens die lijken op automatische wapens worden verboden.

Hoewel het initiële voorstel van de Commissie overal als onzin werd onthaald, heeft het toch zijn effect niet gemist. De zinloze aanpassing van de indeling van de vuurwapens heeft ertoe geleid dat er wel degelijk een aanzienlijke verstrenging wordt voorgesteld. Officieel heet het dat Europa veiliger wordt en dat terreur aanslagen worden vermeden indien de "meest gevaarlijke wapens" niet langer in het bezit zijn van burgers. Men "vergeet" er dan ook bij te zeggen dat, reeds sedert 1991, enkel burgers die geen gevaar voor de openbare orde betekenen uberhaupt al een wapenvergunning kunnen bezitten. De maatregel is dus volstrekt zinloos en zal geen enkele terreuraanslag voorkomen.

De door de EU Raad voorgestelde tekst betekent voor de doorsnee wapenbezitter het volgende:

  • er komt een verbod op schoudervuurwapens met klapkolf of telescopische kolf of andere systemen indien het wapen nog kan vuren terwijl het een lengte heeft van minder dan 60cm
  • wapens die automatisch op de markt gebracht werden en naar semi-automatische wapens geconverteerd worden dienen als verboden te worden beschouwd
  • korte semi automatische wapens met lader van meer dan 20 patronen (of deze laders) worden verboden. Dit zal problemen stellen voor parcoursschutters in open klasse
  • lange semi automatische wapens met lader van meer dan 10 patronen (of deze laders) worden verboden
  • de uitzondering op het verbod van verboden wapens (b.v. automaten) voor verzamelaars zou moeten afgeschaft worden

De lidstaten kunnen wel uitzonderingen voorzien voor de wapens met hogere ladercapaciteit. Schutters die minstens een jaar actief zijn bij een schuttersfederatie. Deze federatie moet een attest afgeven waaruit blijkt dat betrokkene geregeld deelneemt aan competities.

Liefhebbers kunnen de tekst lezen op deze link.

Deze tekst zal nu verder worden onderhandeld met het parlement. Begin juli zullen de EU parlementsleden standpunt innemen. De teksten die door de rapporteurs werden opgesteld zijn goed onderbouwd en bewaren een evenwicht tussen de rechten van de wapenbezitters en de openbare veiligheid. Bovendien heeft het Europees parlement ook de moeite gedaan om de vertegenwoordigers van onze sector, jagers, sportschutters, verzamelaars maar ook politiemensen en overheden te horen alvorens hun teksten af te werken.

Eens het parlement een standpunt gevormd heeft, zullen de besprekingen met de EU Raad (onder het Slovaakse voorzitterschap) starten. Er zal dan naar een compromis gezocht worden.

Het is in dit stadium wel nuttig om reeds Belgische Europese parlementsleden te contacteren en uw bezorgdheid over de voorstellen van de EU Raad en Commissie over te maken. Bij zullen tevens een nota opstellen waar wordt aangegeven waarom de voorstellen die de Raad en de Commissie voorstellen zelfs een bedreiging vormen voor veiligheid in Europa.