stand van zaken eu richtlijn

Zoals eerder gezegd, is het ontwerp wat betreft de nieuwe vuurwapenrichtlijn het voorwerp van een bespreking tussen het EU parlement, de EU raad en de EU commissie. Elk van de drie partijen kan hierbij voorstellen doen. Het is nodig dat er tussen de drie partijen consensus is om tot een finale tekst te komen. Hoewel er over de overgrote meerderheid van de punten al een akkoord bestaat, blijven er toch nog enkele belangrijke discussiepunten over.

Het is momenteel niet mogelijk om te weten hoe dit zal aflopen. Noch de parlementsleden, regeringsleden of leden van de commissie en/of forum en facebookposters weten welk voorstel het uiteindelijk zal halen en welke compromissen gesloten zullen worden. Wij weten dat trouwens ook niet. Daarom sturen we ook niet telkens informatie rond op basis van een of andere ontwerptekst die er dan toch niet komt.

Wat we wel al kunnen zeggen, is dat het waarschijnlijk is dat in de eerste helft van 2017 een akkoord zal worden gevonden.

Ook kunnen we zeggen dat de Europese Commissie tijdens de besprekingen opnieuw een aanval heeft gelanceerd tegen legale wapenbezitters en sportschutters. Tijdens de besprekingen diende de Commissie nieuwe voorstellen in om sommige wapens die ze teveel zien in films of niet leuk vinden te gaan verbieden dan wel om het onmogelijk te maken om nog wapens te produceren door buitensporige voorwaarden op te leggen aan fabrikanten (denken we bv aan markering).

De voorstellen van de Commissie waren zo mogelijk nog dommer dan hun initiële voorstel om wapens die "lijken" op automaten te verbieden en waren daarom dus onaanvaardbaar voor zowel de Raad als voor het Parlement. De Commissie heeft dan geen andere keuze gehad dan hun voorstellen terug te trekken als ze uberhaupt nog een akkoord over de tekst willen bereiken.

Allicht begin 2017 zal er een finale tekst bestaan op basis waarvan we een inschatting kunnen maken voor de gevolgen in ons land. Vermits ons land één van de strengste wapenwetten ter wereld heeft, hebben wij er alle vertrouwen in dat de gevolgen hiervan in België eerder beperkt zullen zijn. Het heeft dus weinig zin teveel aandacht te besteden aan allerhande berichten over de richtlijn die nu op facebook, allerhande fora en andere informatiebronnen vlijtig worden rondgestrooid.

Zodra er meer nieuws is, zult u dit via dit kanaal wel vernemen.