Stand van zaken EU wapenrichtlijn

De voorbije maand zijn er diverse gesprekken geweest tussen vertegenwoordigers van de EU Commissie, de Europese Raad en het Europese Parlement omtrent de aanpassing van de Europese vuurwapenrichtlijn.

Zoals vermeld in eerdere berichten, kunnen de voorgestelde aanpassingen ingrijpende gevolgen hebben voor de sector en de openbare veiligheid.

In samenwerking met tal van Europese organisaties volgen wij dit dossier op dagelijkse basis van zeer nabij op. In tegenstelling tot wat sommige internet fora en would-be lobbyisten beweren, wordt er wel degelijk hard gewerkt in dit dossier door ervaren adviseurs. Vermits er nog geen zaken definitief vast liggen, wensen wij ook niet te communiceren over de voorlopige stand van zaken, posities van diverse partijen etc...

Zodra wij meer informatie hebben of zodra enige actie vanuit de sector vereist zou zijn, laten wij u dit zeker weten.