Voorstel wijziging EU richtlijn besproken in Raad - belangrijke aanpassingen

Deze week werd het voorstel tot aanpassing van de Europese vuurwapenrichtlijn besproken in de Europese Raad.

Het door het Nederlandse voorzitterschap voorgestelde amendement is gesneuveld. De Nederlanders hadden voorgesteld om alle semi automaten te verbieden met loop korter dan 45cm, een totale lengte korter van 83cm, een pistoolgreep of die meer dan 5 patronen kunnen schieten...

Zoals eerder gezegd, komt dit ook neer op een verbod op semi automatische wapens.

Tijdens de besprekingen deze week is voorgesteld om enkel semi-automaten met hoge ladercapaciteit (meer dan 20 patronen) te verbieden. Ook het verbod om geconverteerde automatische wapens blijft. In België geldt nu dat de ladercapaciteit van semi-automaten met getrokken lopen 40 (bij randvuur) of 30 (bij centraal vuur) bedraagt. Dit zou dan verminderd moeten worden tot 20. Er werd nog aan toegevoegd dat het verbod enkel van toepassing is op dergelijke wapens die oorspronkelijk voor militair gebruik werden ontworpen. Er wordt ook nog een verbod voorgesteld op lange vuurwapens die korter worden dan 60cm door gebruik van een telescopische of klapkolf. Volgens de richtlijn is een lang vuurwapen een wapen met een loop langer dan 30cm of een totale lengte langer dan 60cm. Als dit voorstel zou worden aangenomen, zouden bezitters van dergelijke wapens (bv de CZ Evo) een vaste kolf dienen te monteren op het wapen. Bezitters van deze wapens hoeven nog niet te panikeren of hier mails over rond te sturen (wij antwoorden enkel op mails van overheidsdiensten of van aangesloten leden die lidgeld betalen). Dit is slechts een voorstel dat nog verder besproken zal worden met het EU parlement en de EU Commissie.

Er wordt ook een verstrenging van de voorwaarden toegevoegd: enkel voor jacht, sportief en recreatief schieten kan de vergunning voor een lang semi automatisch wapen worden toegekend. Lidstaten zouden ook ten minste 5 jaarlijks controles moeten doen. Op dit punt sluit het voorstel aan bij de Belgische wetgeving.

Na de bespreking ziet het er in elk geval naar uit dat het voorstel de goede richting uitgaat. De piste van een verbod van alle semi-automatische wapens die lijken op automaten is verlaten. De Commissie IMCO van het EU parlement stelde voor de categorie B7 te behouden maar om de indeling te verfijnen zodat de lidstaten striktere voorwaarden voor de vergunning kunnen opleggen naargelang de categorie. De EU Raad lijkt nu te focussen op vuurcapaciteit en op lengte van sommige wapens. Allicht zal daar tussen wel een compromis gevonden worden.

In juni zal het Europese parlement standpunt innemen, allicht is dan ook een voorstel klaar van de Europese Raad. Er zal dan meer duidelijkheid zijn in deze zaak.

Uiteraard lichten we u verder in zodra er meer informatie is.