Advies Wapenunie over voorontwerp nieuw statuut van de proefbank

Via de adviesraad voor wapens werd onze organisatie gevraagd om opmerkingen te geven bij een voorontwerp van wet waarbij de proefbankwet wordt aangepast.

Eindelijk wordt in dit dossier initiatief genomen. De minister van Economie stelt voor om de proefbank als een instelling van openbaar nut te beschouwen. Op die manier worden een aantal controle mechanismen ingevoerd en valt de proefbank als overheidsinstelling onder een aantal regels.

Wij hebben enkele opmerkingen geformuleerd, zie onderstaand advies.

Nu zal het voorontwerp nog het volledige wetgevende traject moeten volgen. We houden u op de hoogte

BijlageGrootte
opmerkingen ontwerp proefbankwet.pdf495.59 KB