Koen Geens voert amnestie illegale wapens in op de kap van legale wapenbezitters en politie

In eerdere berichten kunt u alles lezen voor de grote aanpassing van de wapenwet die door de regering, op initiatief van minister van Justitie Koen Geens, wordt voorgesteld. Deze tekst zal dinsdag a.s. allicht aangenomen worden in de commissie justitie om dan door de plenaire vergadering van de kamer te worden gejaagd zonder verder debat. De minister van Justitie Koen Geens (CD&V), initiatiefnemer van dit ontwerp, verwacht dat de tekst op 1 februari 2018 in werking treedt.

De aanpassing is weinig coherent. In de eerste plaats komt ze tegemoet aan diverse illegale wapenbezitters:

  • Wie een illegaal wapen heeft en dat tijdens de vorige amnestieperiodes van 30/6/2006 tot 31/10/2008 niet had aangegeven ondanks alle mediacampagnes die toen gevoerd werden, zal nog tot eind 2018 de tijd krijgen om zijn illegaal wapen aan te geven. Bijna 10 jaar illegaal wapenbezit wordt zo beloond
  • er wordt een versoepling ingevoerd bij de indeling van verboden wapens. Waar vroeger elk voorwerp dat men in bezit had en dat men in de concrete omstandigheden als wapen kan gebruiken verboden was, is nu vereist dat het over "scherpe, stompe of snijdende voorwerpen of stoffen" gaat, waar veel restrictiever is.In onze eerdere analyse legden we reeds uit dat dit een aanzienlijke beperking vormt voor politie en parket om in te grijpen in sommige situaties
  • de vereiste van de wettige reden voor wapenbezit wordt grotendeels uitgehold. Wie ooit een vergunning had voor een wapen, zal het altijd in passief bezit kunnen houden ook als hij niet meer gaat schieten.

Om deze versoepeling die vooral in het belang is van enkele wapenbezitters in hogere kringen die nog jachtwapens van waarde bezitten en het niet nodig vonden die aan te geven, werden andere maatregelen voorgesteld. Om deze toch verregaande versoepeling verteerbaar te maken cq te laten opgaan in een groter geheel, werden ook enkele verstrengingen voorgesteld. Deze taktiek van de minister van Justitie is ook geslaagd. Tijdens de bespreking van de aanpassing werd amper over de nieuwe amnestie voor illegale wapenbezitters gesproken. Vooral de vergunningsplicht van de laders kwam aan bod. Die is volgens de minister nodig om terroristische aanslagen te vermijden.

Deze maatregel zal ingrijpende gevolgen hebben voor politiediensten, de wapenhandel en bijna alle wapenbezitters. In de laatste tekst werd voorzien dat houders van een jachtverlof of een licentie de laders kunnen houden van de types wapens waar ze mee kunnen jagen of aan sportschieten doen. De houders van een vergunning (ca 350.000 personen) kunnen enkel de laders hebben voor het specifieke vergunde wapen. Dus wie ooit nog een lader liggen had van een ander wapen, zal daar apart een vergunning of een erkenning voor moeten aanvragen. Die erkenning is gratis. Dit betekent dus dat alle wapenbezitters er belang bij hebben die erkenning aan te vragen om te vermijden dat ze in de problemen komen indien ze bv nog een lader vinden voor een wapen dat verkocht is, of indien ze per ongeluk een verkeerde lader van een andere schutter meenemen etc... Vermits de erkenning toch gratis is, heeft men er alle belang bij om die aan te vragen.

Voor de handel en vezamelaars is er ook slecht nieuws. Alle bestaande erkenningen zullen moeten worden uitgebreid tot laders. Ook dit is gratis en zal nog geregeld worden in een uitvoeringsbesluit.

De provinciale wapendiensten en de gouverneurs zijn in deze hervorming de grootste verliezers. Zij zullen eerst tonnen werk hebben om illegale wapens te regulariseren. Dit ondanks alle inspanningen die ze het voorbije decennium leverden om bij te dragen tot de openbare veiligheid door illegaal wapenbezit te helpen opsporen.

Bovendien zullen ze een kleine duizend erkenningen opnieuw moeten bekijken en uitbreiden. Telkens zullen ze dossier moeten opzoeken, onderzoeken, aanpassing doorvoeren, aanpassing communiceren aan het CWR en de proefbank, etc...

Ze zullen ook geconfronteerd worden met duizenden nieuwe aanvragen tot erkenning voor het verzamelen van laders. Zoals gezegd zullen massaal aanvragen ingediend worden. Weinig legale wapenbezitters zullen het risico nemen dat ze strafbaar zijn voor het bezit van een lader voor een wapen dat ze niet meer hebben als ze dat makkelijk kunnen oplossen met een gratis aanvraag voor een erkenning. Tenzij hiervoor in een aanzienlijke uitbreiding van het personeel voorzien wordt om al deze aanvragen te verwerken gedurende de komende jaren, zal dit onvermijdelijk tot gevolg hebben dat minder overheidsmiddelen beschikbaar zijn in de strijd tegen illegale wapenhandel.

Onze organisatie begrijpt daarom het opzet van de minister van Justitie niet. Er wordt een aanzienlijke toegift gedaan aan wie al 10 jaar zijn wapens in het zwart kon houden. Anderzijds wordt het probleem van de laders opgelost op de bijna meest complex denkbare manier zodat er minder politiemiddelen beschikbaar zijn. De minister gelooft dan (of schuift dit af op de federale procureur) dat dit helpt tegen terreur.

Frappant is dat er nochtans een zeer eenvoudige oplossing bestaat om tegemoet te komen aan alle opmerkingen van de federale procureur in het kader van de strijd tegen terreur. Men vond het toen niet normaal dat laders vrij te koop zijn zodat een terrorist ze kon aanschaffen zonder enig document te moeten voorleggen. Dit probleem is eenvoudig op te lossen door eerst de overdracht van laders te verbieden aan wie geen vergunning of gelijkgesteld document heeft, en dan te eisen dat men enkel laders kan bezitten mits houder te zijn van het nodige document. Op die manier kunnen terroristen geen laders legaal kopen en kan de politie optreden als laders bij een terrorist gevonden worden. Wij hebben deze oplossing via diverse kanalen voorgesteld. Het idee werd tijdens de parlementaire bespreking door VLD en N-VA aangehaald, maar minister Koen Geens (CD&V) houdt koppig vast aan het ingewikkelde voorstel. Waarna nu een soort "compromis" is uitgewerkt binnen de meerderheid. De wapendiensten en de politie zullen het geweten hebben.