minister van Justitie Koen Geens wil vergunning voor alle laders

Wij hebben eerder bericht over een voorstel van minister van justitie Koen Geens (CD&V) om de wapenwet aan te passen. Op aandringen van sommige belangengroepen ten zuiden van de taalgrens werd een belangrijke aanpassing aan de wapenwet voorgesteld.

In grote lijnen wordt een oplossing voorzien voor illegale wapenbezitters die gedurende de vorige overgangsperiode "vergeten" waren om hun wapens aan te geven en het nu vervelend vinden dat ze met die wapens niet meer kunnen gaan jagen of ze ook niet meer kunnen verkopen. Veel van die niet meer te regulariseren wapens worden ook in waterlopen gegooid, wat misschien ook verklaart waarom magneetvissers vaak wapens en munitie bovenhalen.

Belangrijkste ontwikkeling die een invloed heeft op alle legale wapenbezitters is het feit dat voor het bezit van alle laders in de toekomst een vergunning vereist zal zijn.

Zowel in de toelichting bij het voorstel als tijdens de uiteenzetting van de minister tijdens de kamercommissie Justitie van 24 oktober 2017 zegt de minister dat hij een einde wil maken aan de vrije verkrijgbaarheid van laders. Daar is op zich niets tegen.

Maar wie het voorstel leest, ziet dat de minister veel verder gaat in zijn voorstel. Het bezit van een lader zonder vergunning voor het betrokken wapen zou verboden worden. Dit gaat in de praktijk problemen geven voor weel wapenbezitter. Zo kan bv iemand die een lader heeft die op meerdere wapens past ervan beschuldigd worden dat hij in het bezit is van een lader dat past op een wapen waar hij geen vergunning voor heeft. Wie bv een wapen verkoopt en een lader vergeet mee te geven, is automatisch in overtreding.

Nog idioter wordt het als men dan de overgangsbepalingen leest. De regering zou toelaten dat laders geneutraliseerd worden volgens een door de Koning te bepalen procedure... Dat zal dus ook geld kosten. Ook geen probleem voor wie nog ergens een lader heeft: die zal voor de lader een vergunning kunnen aanvragen, of zelfs een erkenning kunnen aanvragen voor meerdere laders. Logisch toch ? Niet als men weet dat de te betalen retributies hoger zijn dan de waarde van de laders.

Nog vervelender is het voor de magneetvisser die een lader ophaalt, of voor wie een lader vindt. Deze persoon is illegaal in het bezit van de lader. Dezelfde straffen zijn van toepassing als bij illegaal bezit van een wapen.

Hoewel de adviesraad het voorstel quasi unaniem afkraakte, houdt de minister voet bij stuk, zijn kabinet wil ook het probleem niet begrijpen.

Ondertussen doen MR en CD&V er alles aan om dit voorstel zo snel mogelijk door de kamer te krijgen. Volgende week zou het punt ook al behandeld worden in de kamercommissie Justitie.

Het is dan ook hoog tijd om deze ongein te laten ophouden. Wij roepen dan ook met aandrang op om te reageren en de leden van de kamercommissie justitie aan te schrijven.

De AVWL heeft hier een actie opgezet, u vindt een modelbrief en de gegevens van de leden van de kamercommissie justitie vindt u op hun site.