Nieuwe amnestie maatregel aangenomen door ministerraad

Op vrijdag 21 april 2017 heeft de ministerraad een voorstel tot aanpassing van de wapenwet goedgekeurd.

U vindt het persbericht van de ministerraad op deze link.

Belangrijkste punten in het voorstel zijn:

  • nieuwe amnestieregeling voor zwarte wapens voor zover er nog geen onderzoeksdaad gesteld werd of PV werd opgemaakt. De termijn zou tot eind 2018 kunnen lopen
  • er worden diverse onduidelijke "technische aanpassingen" voorgesteld waarvan te vrezen is dat ze de wetteksten onduidelijker maken en aan een effectieve toepassing van de wet in de weg staan
  • de uitleenregeling wordt aanzienlijk uitgebreid
  • enkele technische aanpassingen in de strafbaarstellingen
  • inconsistenties uit de lijst van veroordelingen die wapenbesluit uitsluiten worden verholpen

De tekst wordt nog aan de Raad van State voorgelegd en zal dan door de regering in het parlement worden ingediend.

Al bij al zijn de wijzigingen zeer beperkt en vormen ze geen belemmeringen voor de sector. Meer info volgt zodra de tekst finaal is.