Reparatiewet en nieuwe amnestieregeling goedgekeurd door de ministerraad

Op vrijdag 13 oktober 2017 heeft de ministerraad een wetsontwerp aangenomen waarbij de wapenwet gewijzigd wordt.

De meest opvallende wijziging is de invoering van een nieuwe amnestieperiode. Deze nieuwe amnestieperiode werd overeengekomen in het regeerakkoord van de regering Michel. De regering beoogt hiermee om zoveel mogelijk illegale wapens geregistreerd te krijgen.
De definitieve teksten zijn nog niet beschikbaar. Uit voorlopige teksten blijkt dat de amnestie zou gelden voor alle vergunningsplichtige wapens die nog niet zijn aangegeven. De nieuwe periode zou ingaan begin 2018 en uiterlijk op 31 december 2018 aflopen. De juiste duur van de periode, modaliteiten en te volgen procedures zullen nog worden vastgelegd in een uitvoeringsbesluit.

In het persbericht van de ministerraad (zie deze link) wordt ook nog aangekondigd dat de laders voor vuurwapens niet langer vrij verkrijgbaar zouden zijn. De federale procureur, daarin gevolgd door de regering, meent hiermee terroristische aanslagen te kunnen voorkomen. Enkel wie een vergunning heeft voor het wapen waarvoor de lader gebruikt wordt zal nog laders kunnen komen. Het is nog onduidelijk welke gevolgen deze regeling heeft voor wapenbezitters die nog laders bezitten van vuurwapens die ze eerder hebben overgedragen. Onze organisatie volgt dit punt op. Het risico bestaat immers dat door de nieuwe maatregel een nieuwe categorie van illegale bezitters van laders gecreëerd wordt. Dat kan niet de bedoeling zijn en zou ook ingaan tegen de doelstelling van de nieuwe amnestieregeling om het probleem van illegaal wapenbezit op te lossen door zoveel mogelijk wapens te registreren.

Voorts worden nog een aantal technische correcties voorgesteld. Zo zou de lijst van misdrijven die wapenbezit uitsluiten worden aangepast, wijzigt de samenstelling van de adviesraad. Ook zou een lacune in de wetgeving waardoor het mogelijk is om een airsoft winkel te openen zonder erkenning worden gedicht.

Het wetsontwerp zou nog volgende week in de kamer worden ingediend. Het wordt dan allicht nog deze maand besproken in de kamercommissie justitie.

Voorts zal ook de omzetting van de aangepaste Europese vuurwapenrichtlijn een zeer beperkt aantal aanpassingen van de wapenwet vragen. We verwachten dat dit begin 2018 zal gebeuren.

Op regelmatige tijdstippen, en in functie van de geverifieerde en correcte informatie die wij ontvangen, kunt u verdere berichten verwachten over deze ontwikkelingen.