voorbereidingscursus examen wapenhandel maart 2017

Wie een erkenning als wapenhandelaar aanvraagt, moet in beginsel zijn beroepsbekwaamheid bewijzen door te slagen in een examen.

De beroepsbekwaamheidsexamens zullen door de Federale Wapendienst worden afgenomen op 30 en 31 maart 2017. Wij hebben erop aangedrongen dat de kandidaten tijdig verwittigd worden, zodat ze zich kunnen voorbereiden. De volgende examensessie zal dan plaatsvinden in september 2017.

Het examen moet alleen worden afgelegd door wie een nieuwe erkenning aanvraagt, of door wie een bijkomende erkenning vraagt (b.v. bijkomende erkenning voor fabricage/ uitbreiding erkenning tussenpersoon naar erkenning kleinhandel, ...).

Wapenunie organiseert twee info sessies om de kandidaten voor te bereiden op de examens. De info sessies bereiden voor het op het examen. Volgende onderdelen worden behandeld:

  • regelgeving rond het statuut van de wapenhandelaar (erkenning, deontologie,...)
  • regelgeving aankoop, verkoop, opslaan, overdragen, vervoer van wapens
  • formaliteiten voor erkende personen (registers, invullen vergunningen, modellen van overdracht, ...
  • regelgeving rond de proefbank
  • enkele technische aspecten

De cursus duurt in totaal zes uren en vindt plaats op woensdag 8 maart en woensdag 15 maart tussen 19u en 22u. In het eerste deel wordt ingegaan op de algemene regelgeving omtrent de erkenning als wapenhandelaar (wapenwet, deontologie, technische aspecten, verkoop vrij verkrijgbare wapens, ...). In het tweede deel wordt specifiek ingegaan op de wapenwet en administratieve formaliteiten omtrent de verkoop van vuurwapens en munitie. De cursus vindt plaats in het leslokaal op schietstand Zilverberg (nieuwe schietstand), Meylweg 43 te 2550 Kontich.

Als leidraad wordt de omzendbrief van 25 oktober 2011 over de toepassing van de wapenwet gebruikt. U vindt die op onze website onder de rubriek "regelgeving" - "omzendbrieven". Deze omzendbrief kan immers beschouwd worden als de officiële handleiding van de overheid. Er is ook nog een eigen cursus beschikbaar die ter plaatse wordt bezorgd.

Deelname aan de cursus is gratis, maar enkel toegankelijk voor aangesloten leden (erkende personen / kandidaat wapenhandelaren die ingeschreven zijn voor het examen). Aansluiten als lid ter plaatse is mogelijk. Vooraf inschrijven is vereist via het E-mail adres administration [at] wapenunie.be (vervang [at] door @).

Let op: wie zich inschrijft voor de cursus, dient zelf het nodige te doen om zich in te schrijven voor de deelname aan het examen. Dit kan door een aangetekend schrijven te richten aan de Federale Wapendienst.

De cursus is niet bedoeld voor particulieren of sportschutters.