Analyse eerste uitvoeringsbesluit en omzendbrief zondagswet

Op 28 februari 2018 verscheen een eerste uitvoeringsbesluit over de zondagswet.In dit besluit wordt de procedure voor de aangifteperiode vastgelegd, het model 9Bis voor uitlenen van wapens door jagers wordt gepubliceerd.

Vanaf 14 maart 2018 is het ook niet meer mogelijk om nog wapens aan te bieden bij de proefbank in Luik om ze te laten vernietigen of neutraliseren, tenzij men een speciaal attest gaat opvragen bij de politie.

Hieronder vindt u een link naar onze analyse van deze teksten.

Zoals gezegd zullen de meeste wapenbezitters een erkenning als laderverzamelaar dienen aan te vragen. Binnenkort plaatsen we de nodige formulieren en een handleiding online.

BijlageGrootte
memoKB26022018v23.pdf292.6 KB