Analyse impact aanpassing wapenwet 21 december 2017

Zoals verwacht, heeft de Kamer op 21 december 2017 een grondige aanpassing van de wapenwet goedgekeurd. Maar liefst de helft van de artikelen in de wapenwet worden gewijzigd.

We verwijzen naar eerdere berichten voor een overzicht. De belangrijkste elementen zijn:

  • vergunningsplicht voor laders: wie laders bezit die horen bij een wapen waar hij geen vergunning voor heeft, zal allicht een (gratis) erkenning als verzamelaar van laders moeten aanvragen.
  • enkele bijkomende privilegies voor jagers, zoals een uitgebreidere uitleenregeling en een verlenging van passief bezit
  • aanpassing van de lijst van veroordelingen die wapenbezit uitsluiten en invoering van een minimum drempel waardoor het niet meer nodig is om voor zeer kleine veroordelingen nog eerherstel aan te vragen
  • invoering van medisch attest bij vijfjaarlijkse controle op wapenbezit
  • beperkte amnestieregeling voor sommige zwarte wapens

Er wordt nu nog gewerkt aan een uitvoeringsbesluit en aan een omzendbrief. Allicht wordt het geheel ergens in februari 2018 gepubliceerd waardoor de meeste veranderen in de loop van maart 2018 in voege zullen treden.

U kunt een volledige bespreking nalezen op