Bezit laders door sportschutters - erkenning als verzamelaar aanvragen is echt nodig

Artikel 22, §1, zesde lid laat de sportschutters toe om laders voorhanden te hebben die horen bij een wapen van een type dat ze voorhanden kunnen hebben op basis van de sportschutterslicentie. Sportschutters kunnen wapens ontworpen voor het sportschieten voorhanden hebben die gebruikt worden voor de disciplines. De wapens moeten ook aan technische criteria voldoen (zie Ministerieel Besluit van 15 maart 2007). Doorgaans betreft het lange repeteervuurwapens en specifiek voor het sportschieten ontworpen pistolen in kaliber .22LR.

Aanvankelijk werd gedacht dat de minister het bezit zou toelaten van laders die horen bij een wapen dat behoort tot 1 van de types wapens dat gebruikt kan worden voor het sportschieten. In de gemeenschappen is een sportschutterslicentie immers altijd geldig voor 1 of meerdere wapencategorieën (b.v. pistool, revolver, geweer, …). Destijds werd de regel zo begrepen dat een sportschutter die een licentie heeft voor de categorie “pistool” ook alle laders voor pistolen zou mogen bezitten.

Dit is niet correct. In de finale versie van het uitvoeringsbesluit is nu voorzien dat het voor sportschutters enkel de laders betreft die horen bij wapens die ook via een model 9 gekocht mogen worden. Dit is een ernstige beperking en maakt dat sportschutters die bijvoorbeeld laders bezitten voor een pistool waarvoor ze geen model 4 meer hebben in de illegaliteit zijn. Ze kunnen zich dus niet op de uitzondering van hun licentie beroepen.

Om discussie te vermijden, is het voor alle sportschutters aan te raden om de erkenning als laderverzamelaar aan te vragen. De aanvraag is nog gratis tot 31 december 2018. Alle modelformulieren staat op de website www.wapenunie.be.