Grondige aanpassing wapenwet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Op zondag 7 januari 2018 heeft de Koning de wet die een grondige aanpassing doorvoert aan de wapenwet bekrachtigd en afgekondigd. Deze zondagswet werd op 12 januari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De publicatie bevat echter een fout. In de tekst versie op de website van het Staatsblad komt de nummering van de artikelen niet. In de PDF versie (op te vragen door op "beeld" te klikken) zijn de artikels wel juist genummerd. Wij nemen aan dat dit gecorrigeerd wordt.

De meest ingrijpende bepalingen van de wijzigingswet zullen slechts in werking treden nadat de uitvoeringsbesluiten genomen zijn. Voor de volgende zaken dient de Koning de datum van inwerkingtreding vast te stellen:

  • verplichting om een erkenning te hebben voor verzamelen van laders
  • regels voor opslag en vervoer van laders
  • regels voor bezit van laders
  • nieuwe uitleenregeling voor jagers
  • nieuwe regels vervoer wapens, laders & munitie
  • de nieuwe amnestieregeling

De andere wetsaanpassingen treden in principe dan in werking op 22 januari 2018. Vanaf deze datum mogen laders enkel nog worden overgedragen aan wie een erkenning, een vergunning of gelijkgesteld stuk heeft. Ook de andere kleinere aanpassingen van de wet (zie onze eerdere analyse) treden dan in werking.

De formaliteiten voor overdrachten van laders treden pas later in werking.