Nieuwe aangifte regeling op losse schroeven

Door de zondagswet werd, voornamelijk op vraag van de Waalse jagersverenigingen, een nieuwe regeling ingevoerd voor de aangifte van wapens. We verwijzen naar onze eerdere berichten en onze website voor een verdere analyse (zie bijvoorbeeld deze link.

Reeds van bij het begin was duidelijk dat de voorwaarden voor deze aangifte eigenlijk onwerkbaar zijn. Enkel als het wapen al in het Centraal Wapenregister is geregistreerd of als er nog geen PV is opgemaakt voor het wapenbezit. Het is voor de wapenbezitter niet mogelijk om na te gaan of aan beide voorwaarden voldaan is.

Samen met andere organisaties die deel uitmaken van de adviesraad voor Wapens en met de afdeling wetgeving van de Raad van State, merkten wij op dat de recente wijzigingen aan de wapenwet op diverse punten onwettig zijn. Wij hebben hier overleg over gepleegd met het kabinet van minister Koen Geens (CD&V) en ook steeds onze opmerkingen overgemaakt via de adviesraad voor wapens. Er werd slechts in minieme mate rekening gehouden met onze opmerkingen.

Nu de weg van het overleg is uitgeput en de teksten gepubliceerd zijn in het Staatsblad rest ons enkel nog de mogelijkheid om de teksten in rechte aan te vallen. Vorige week werd door de vzw AVWL (Actieve Verdediging der Wapenliefhebbers) een eerste procedure gestart bij de Raad van State. De ingeroepen middelen zijn in belangrijke mate gebaseerd op de opmerkingen die de afdeling wetgeving van de Raad van State reeds maakte. Zo is het KB onwettig omdat er geen advies van de adviesraad voor wapens voorligt en omdat deze adviesraad onregelmatig was samengesteld. Voorts schendt het KB diverse regels van de wapenwet. Zo is er geen wettelijke grondslag voor de nieuwe verplichting om steeds een attest te vereisen vooraleer een wapen geneutraliseerd of vernietigd kan worden. Ook de uitleenregeling is slordig uitgewerkt waardoor ze tegen de wet ingaat.

Onze verwachting is dan ook dat het KB van 26 februari 2018 ergens medio 2019 vernietigd zal worden. Door deze vernietiging verdwijnt dit juridisch wangedrocht uit de rechtsorde met terugwerkende kracht. Dit heeft belangrijke gevolgen voor iedereen die wapens liet registreren. Als het KB verdwijnt, dan worden alle uitgevoerde regularisaties met terugwerkende kracht ongeldig. De afgegeven modellen 6A verliezen hun rechtsgrond en worden ongeldig. Wie benadeeld werd, zal wel schadevergoeding kunnen vorderen van de Belgische Staat. De minister van Justitie is immers verantwoordelijk voor de slordige redactie van het KB en dient de schade die daar uit zou voortvloeien te vergoeden.

Wie dus nog zijn wapens laat registreren stort zich in een avontuur waarvan moeilijk te voorspellen is of het uiteindelijk zal lukken om de illegale wapens alsnog te behouden.

De AVWL zal ook nog procedures starten tegen de andere bepalingen van de wet van 7 januari 2018, waaronder ook de nieuwe regels over de laders.