Omzendbrief amnestie & laders gepubliceerd

Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad een omzendbrief over de amnestieregeling en de regularisatie van laders.

Deze omzendbrief beschrijft de verdere procedure voor de zeldzame gevallen waarin amnestie mogelijk zal zijn.

Klik hier om de omzendbrief te lezen

Op het vlak van laders blijven tal van onduidelijkheden bestaan.

Deze omzendbrief is niet bindend, noch voor de overheid, noch voor de burger. Op diverse punten worden voorwaarden toegevoegd aan wetten of KBs. Op deze punten mag met deze omzendbrief dan ook geen rekening gehouden worden.

Het maken van een overzicht van de onwettigheden in de omzendbrief vraagt nog wat tijd en wordt binnenkort gepubliceerd. Vermits de omzendbrief niet bindend is, is het ook niet mogelijk om hem te laten vernietigen bij de Raad van State. Een onwettige omzendbrief kan echter ook geen voorwendsel zijn voor de overheid om de wet niet na te leven. Ambtenaren die dat toch doen, riskeren vervolging op basis van de wapenwet en het gemeen strafrecht.

Om die reden zal het belang in de praktijk van deze omzendbrief dan ook zeer beperkt zijn.