Geconverteerde automaten: Correctionele rechtbank Waals-Brabant geeft proefbank ongelijk

Op 8 janauri 2019 heeft de Correctionele Rechtbank Waals-Brabant zich uitgesproken in een zaak van een wapenbezitter die vanuit Luxemburg een wapen ingevoerd heeft dat in Luxemburg geconverteerd werd van een automatisch naar een semi-automatisch wapen.

Voor dit wapen werd door de gouverneur een vergunning afgegeven, er werd tevens een vergunning tot overbrenging van het wapen afgegeven door de gouverneur (blauw formulier). Bovendien heeft betrokkene zelfs nog 145 EUR betaald aan de proefbank om het wapen te converteren. Wat de proefbank, ondanks de ontvangen som, dan blijkbaar niet gedaan heeft.

Er kan hier dan ook geen sprake zijn van illegaal wapenbezit. Op basis van artikel 3, §1, 15° wapenwet zijn enkel automatische vuurwapens of mechanismen die toelaten om een semi-automatisch vuurwapen om te vormen tot een automatisch vuurwapen verboden.

Een geconverteerd automatisch wapen is niet verboden, ook als de conversie in het buitenland plaatsvond, en al zeker niet als het wapen zelfs in Luik werd aangeboden. De proefbank te Luik baseert hun standpunt op een onwettige omzendbrief die op 24 mei 2013 zijn weg vond naar het Belgisch Staatsblad. Eerder schreven wij al uitgebreid waarom dit standpunt onwettig is (zie deze link).

Hierna vindt u een vonnis van de Correctionele Rechtbank van Waals-Brabant waarin dit standpunt mee gevolgd wordt.

De rechtbank merkt op dat de mogelijkheid om een wapen te converteren tot een automatisch wapen wapen onvoldoende is om te spreken van het voorhanden hebben van een verboden wapen. Dergelijke ombouw is immers puur hypothetisch.

Bovendien is ook vereist, opdat er een overtreding is van de wapenwet, dat degene die de overtreding pleegt wetens en willens handelt. Hier is dit niet het geval vermits de wapenbezitter zich bij alle overheden geïnformeerd had en ook alle nodige vergunningen had aangevraagd waaruit net de intentie blijkt om wetsconform te handelen.

Tegen dit vonnis is echter hoger beroep ingesteld door het parket-generaal van Brussel. Wij hebben er alle vertrouwen in dat ook de raadsheren van het Hof van Beroep te Brussel het vonnis zullen bevestigen.

Ondertussen zijn er ook nog twee gelijkaardige vonnissen in Luik. Dit illustreert dat de meerderheid van de magistraten aan wie de zaak wordt voorgelegd tot dezelfde conclusie komt.

BijlageGrootte
CorrBRWal08012019_conversion.pdf342.64 KB