Tweede sluiting wapenhandels | verkoop op afstand kan niet

In het kader van de door de regeringen afgekondigde tweede lockdown, zijn de wapenhandelaars opnieuw gesloten voor onbepaalde tijd.

In tegenstelling tot wat het geval was bij de eerste lockdown, zijn de regels nu iets minder duidelijk.

In art. 6, §2 het corona besluit van 1 november 2020 staat het volgende te lezen:

"§ 2. De ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden aan consumenten zijn gesloten voor het publiek, maar kunnen hun activiteiten voortzetten via levering of via een systeem op afspraak om vooraf bestelde goederen in open lucht op te halen, met naleving van de minimale regels bedoeld in de eerste paragraaf, derde lid."

In tegenstelling tot wat in de pers gezegd werd, betekent dit dus niet dat alle handelaars afhaal in hun winkel kunnen doen. De vooraf bestelde goederen moeten "in open lucht" worden opgehaald. Het is nog te bekijken hoe de verschillende winkels dit zullen organiseren, zeker gelet op de barre weersomstandigheden in de herfst en de winter.

Het grote probleem van de sector van de wapenhandel is echter dat artikel 19 van onze Belgische wapenwet nog steeds verbiedt dat wapens, munitie of laders online besteld worden. Nochtans laat de Europese vuurwapenrichtlijn dit wel toe voor erkende wapenhandelaars op voorwaarde dat de goederen geleverd worden in de lokalen van de handelaar en uiteraard mits verificatie of de koper over alle nodige documenten beschikt om laders, wapens of vuurwapens te kunnen aankopen. De vorige minister van Justitie wou deze faciliteit niet opnemen in de Belgische wapenwet. Bovendien geldt het verbod voor alle wapens, dus ook voor luchtdrukwapens, airsoft, paintball, bogen, ...

Dit heeft nu tot gevolg dat wapenhandelaars in ons land de meest benadeelde sector zijn vermits zij zelfs niet op afstand of met een afhaalregeling kunnen verkopen.

Het is dus in de lockdown niet mogelijk om wapens, laders of munitie te bestellen, te betalen en die dan in open lucht af te halen bij een wapenhandelaar.

Het enige wat nog kan, is wapens, laders of munitie afhalen die reeds voor de lockdown besteld waren in de wapenwinkel. Het kan bijvoorbeeld gaan over een wapen dat al besteld was en waarvoor nu pas de vergunning is afgegeven. Of over munitie die besteld is en nu pas binnenkomt. Wapens, munitie of laders die voor de lockdown in de winkel besteld werden kunnen dus worden afgehaald.

Nieuwe bestellingen van wapens, laders of munitie om af te halen zijn niet mogelijk. Dit kan vooral problematisch zijn voor de jagers. In volle jachtseizoen hebben zij geen mogelijkheid meer om munitie te bestellen.

De enige producten die besteld kunnen worden zijn accessoires, onderhoudsproducten, gereedschap, kleding, ... die niet onder het toepassingsgebied van de wapenwet vallen. Als u van de lockdown gebruik wenst te maken om uw wapens eens grondig te onderhouden, kunt u daar nog de producten voor aankopen.

Wij vragen dan ook aan de minister van binnenlandse zaken om de wapenwinkels terug open te laten. Na alle wijzigingen in de wet zijn er slechts een tachtigtal winkels open. Om veiligheidsredenen is het aantal personen in wapenwinkels steeds al beperkt, ook voor corona. Het is bovendien perfect mogelijk om alle maatregelen na te leven. Wapenwinkels bevinden zich, doordat ze onmogelijk bestellingen kunnen aannemen en een afhaalregeling kunnen uitwerken in een unieke maar weinig benijdenswaardige situatie.