Regelgeving omtrent jacht in Vlaanderen

De deelstaten hebben verschillende bevoegdheden die van belang zijn voor wapenbezitters.

In de Federale Staat zijn de gemeenschappen bevoegd voor sport, terwijl de gewesten bevoegd zijn voor de jacht.

Jacht

De jacht in Vlaanderen word geregeld door onder andere volgende teksten:

De andere wetteksten over de jacht volgen binnenkort.