19 MEI 2009. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de loontarieven voor het vervullen van de opdrachten van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik vastgesteld door de Bestuurscommissie voor het jaar 2009

Publicatie: B.S. van 4 juni 2009

Artikel 1. De loontarieven vastgesteld voor het jaar 2009 door de Bestuurscommissie voor het vervullen van de opdrachten van de te Luik gevestigde Proefbank voor vuurwapens, gevoegd bij dit besluit, worden goedgekeurd.

Art. 2. Het koninklijk besluit van 9 mei 2008 tot goedkeuring van het proeventarief vastgesteld door de Bestuurscommissie van de Proefbank voor vuurwapens, wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

Art. 4. De Minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

PROEFBANK VOOR VUURWAPENS GEVESTIGD TE LUIK

LOONTARIEVEN VAN DE OPDRACHTEN (in euro) IN 2009

1° Beproevingen
SOORT WAPENS EENHEIDS-
LOONTARIEF

Gladde loop Gold 3,40

Gladde loop Gold, STEEL SHOT 3,80

Jachtgeweren - gladde loop - met een loop 6,02

Jachtgeweren - gladde loop - met een loop (STEEL HOT) 7,05

Jachtgeweren - gladde lopen - met twee lopen 6,51

Jachtgeweren - gladde lopen - met twee lopen (STEEL SHOT) 7,51

Getrokken loop met centrale percussie BAR 3,40

Express karabijnen - mixte karabijnen 6,61

Oorlogskarabijnen 3,64

Machinegeweren met 1 loop 4,08

Zware machinegeweren met 1 loop 9,84

Loop van zware machinegeweren 7,69

Machinepistolen 3,21

Revolvers 4,73

Pistolen en S & W revolvers 9,30

FN pistolen (gereed) 3,51

Geraamte of geleiding van FN pistolen 3,51

FN GPB pistolen (onafgewerkte set of loop) 3,51

Andere pistolen 3,80

Getrokken wapens met randpercussie 3,80

Wisselstukken voor getrokken wapens 0,60

Getrokken karabijn met centrale percussie 3,80

Het minimale factureringsbedrag wordt vastgesteld op 19,50 euro.

De bovenvermelde loontarieven worden met 25 % verhoogd voor leveringsklare wapens.

De loontarieven worden met 50 % verhoogd voor wapens voor gereed geld beproefd (wapenmakers).

De prijs voor het beproeven van wapens aangeboden door een particulier (niet wapenmaker) bedraagt 21,50 euro.

Deze loontarieven worden met 50 % verhoogd wanneer het beproeven verlangd wordt op de dag zelf van het aanbieden zonder eerder akkoord.

De prijs voor een proefattest bedraagt 2,30 euro.

De prijs van de proefpatronen is niet in de bovenvermelde loontarieven inbegrepen.

Bijzondere gevallen (eenheidsloontarief in euro) :
- voorlaadwapen : 14,30
- voorlopige beproeving van lopen 1 schot : 14,30
- voorlopige beproeving van lopen 2 schoten : 24,90
- wisselstuk - gladde loop : 1,10
- wisselstuk - getrokken loop : 1,10
- slachttoestellen : 3,44
- schiethamer : 3,60

2° Wapenvernietiging : 5,73 euro.

3° Buitengebruikstelling van een vuurwapen : 70,11 euro.

4° Omzetting van een vuurwapen van full-auto naar semi-auto : 145,50 euro

5° Traceerbaarheid van een vuurwapen : 9,50 euro

6° Nummering van een vuurwapen (markering van serienummer) : 6,30 euro

7° Certificaat van vrij verkrijgbaar wapen (wapen voor wapenrekken) : 9,80 euro

8° Politionele en toezichthoudende opdracht : 340 euro per halve dag en per persoon verhoogd met de verplaatsingskosten.