Omzendbrief van 25 oktober 2011 over de toepassing van de wapenwetgeving

Publicatie: B.S. 2 december 2011 (bijlagen: BS 24 november 2010)

Deze "interactieve" versie van de omzendbrief laat toe om via alle voetnoten onmiddellijk door te klikken naar alle juridische basisteksten die al elders op de Wapenunie website aanwezig waren. Geregistreerde gebruikers kunnen op die manier snel hun weg vinden in de regelgeving. Registratie als gebruiker op onze website en geeft u ook de mogelijkheid om alle updates automatisch per mail te ontvangen indien u daarvoor kiest.

Inhoudstafel


Inleiding


1. Toepassingsgebied


2. Definities


3. Indeling van de wapens in categorieën


3.1. Verboden wapens

3.2. Vergunningsplichtige wapens

3.3. Vrij verkrijgbare wapens

3.4. Wapens vs. werktuigen en speelgoed

3.5. Illegale wapens


4. Bepalingen van toepassing op wapenhandelaars en tussenpersonen

4.1. Erkenningsprocedure

4.2. Rechten en plichten


5. Bepalingen van toepassing op verzamelaars en musea

5.1. Erkenningsprocedure>

5.2. Rechten en plichten


6. Bijzondere erkenningen voor niet-commerciële activiteiten

6.1. Voorbeelden
6.2. Bijzondere aspecten in de erkenningsprocedure


7. Erkenning als vervoerder


7.1. Bijzondere aspecten in de erkenningsprocedure


8. Schietstanden


8.1. Erkenningsprocedure


8.2. Rechten en plichten


9. Wapenbezit door particulieren : algemene regels

9.1. Vergunningsprocedure

9.2. Rechten en plichten


10. Wapendracht door particulieren : algemene regels


10.1. Notie
10.2. Omstandigheden waarin een wapen vrij mag worden gedragen
10.3. Vergunningsprocedure

11. Bijzondere regeling voor jagers

11.1. Wie ?
11.2. Welke wapens ?
11.3. Welke handelingen ?
11.4. Model 9
11.5. Administratieve sancties
11.6. Rechten en plichten
11.7. Beëindiging van de activiteiten

12. Bijzondere regeling voor sportschutters

12.1. Wie ?
12.2. Welke wapens ?
12.3. Welke handelingen ?
12.4. Model 9
12.5. Administratieve sancties
12.6. Rechten en plichten
12.7. Beëindiging van de activiteiten


13. Bijzondere wachters


14. De Europese vuurwapenpas


14.1. Nut
14.2. Aanvraag
14.3. Geldigheid van de EVP
14.4. Op reis met wapens
14.5. Rechten en plichten van buitenlandse houders van de EVP


15. Occasionele schutters


15.1. Voorwaarden


16. Opslag van wapens en munitie


17. Wapenbeurzen


17.1. Voorwaarden
17.2. Toelating


18. De nummering van vuurwapens


18.1. Het centraal wapenregister
18.2. De proefbank voor vuurwapens
18.3. Het nationaal identificatienummer


19. Bijzonderheden over munitie en onderdelen


19.1. Onderdelen en hulpstukken
19.2. Munitie


20. Toezicht en straffen


20.1. Bevoegde overheden
20.2. Straffen


21. Inbeslagname van wapens


21.1. Gerechtelijke inbeslagname en administratieve inbeslagname
21.2. Verwittiging van de gouverneur en administratieve sancties
21.3. Model 10
21.4. Vrijwillige afstand en tijdelijke bewaargeving van een wapen zonder dat er sprake is van een misdrijf
21.5. Onderzoek van wapens door het NICC en private experts
21.6. Teruggave
21.7. Verbeurdverklaring


22. Historische reconstructies


22.1. Organisatoren van historische reconstructies
22.2. Wapentypes

22.3. Aanschaf en overdracht van wapens

22.4. Dragen van de wapens
22.5. Opslagvoorwaarden
22.6. In- en uitvoer (voor de buitenlandse deelnemers)


23. Verandering van statuut van een vergunningsplichtig wapen


24. Retributies


24.1. Principes
24.2. Tarieven
24.3. Uitzonderingen

Nuttige adressen

Bijlage 1 : lijst van inbreuken bedoeld in artikel 5, § 4, 2° WW
Bijlage 2 : lijst van HFD-wapens (punt 3.3.3)
Bijlage 3 : theoretische proef (punt 9.1.7)
Bijlage 4 : aanvraagformulier tot het verkrijgen van een vergunning (model 4) tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen