Sportschutterslicentie

Op deze pagina's vindt u de voorwaarden waaraan een sportschutter moet voldoen om een sportschutterslicentie aan te vragen.

Daarna komen de aanvraagprocedure en de geldigheid van de sportschutterslicentie aan bod.

Tenslotte worden de rechten en plichten van de sportschutter alsook het aflopen van de sportschutters licentie besproken.