Regelgeving sportschieten in Wallonië

De gemeenschappen zijn bevoegd voor de sport. In Wallonië worden de bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten niet door eenzelfde administratie uitgeoefend. Derhalve is de Franse Gemeenschap bevoegd voor sport, terwijl het Waalse Gewest bevoegd is voor jacht en voor in-, uit- en doorvoer van wapens.

U vindt hierna de gepubliceerde teksten omtrent de Waalse sportschutterslicentie. Er bestaan nog tal van afspraken tussen de Waalse federatie (URSTB-F) en de bevoegde overheid. Deze afspraken zijn niet altijd publiek.

De teksten zijn opgenomen in hun originele Franstalige versie, vermits de Nederlandse vertaling niet authentiek is.

Sportschieten

Hierna vindt u de teksten omtrent het statuut van de sportschutter in de Franse Gemeenschap: