29 MAART 2012. — Koninklijk besluit tot goedkeuring van de loontarieven voor het vervullen van de opdrachten van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik vastgesteld door de Bestuurscommissie

Publicatie: B.S. 16 april 2012

Artikel 1. De loontarieven vastgesteld door de Bestuurscommissie voor het vervullen van de opdrachten van de te Luik gevestigde Proefbank voor vuurwapens, gevoegd bij dit besluit, worden goedgekeurd.

Art. 2. Het koninklijk besluit van 6 april 2011 tot goedkeuring vand e loontarieven voor het vervullen van de opdrachten van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik vastgesteld door de Bestuurscommissie voor het jaar 2011, wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. De Minister bevoegd voor Economie is belast met de
uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE
PROEFBANK VOOR VUURWAPENS GEVESTIGD TE LUIK EENHEIDSLOONTARIEVEN VAN DE OPDRACHTEN (in euro excl. BTW)

1° Beproevingen

SOORT WAPEN EENHEIDSLOONTARIEF
Gladde loop Gold 3,40
Gladde loop Gold, STEEL SHOT 3,80
Jachtgeweer – gladde loop - met een loop 6,50
Jachtgeweer – gladde loop - met een loop (STEEL HOT) 7,62
Jachtgeweer – gladde lopen - met twee lopen 7,03
Jachtgeweer – gladde lopen - met twee lopen (STEEL SHOT) 8,13
Getrokken loop met centrale percussie BAR 4,22
Express karabijn - mixte karabijn 7,14
Oorlogskarabijn 3,94
Machinegeweer met 1 loop 4,40
Zwaar machinegeweer met 1 loop 10,63
Loop van een zwaar machinegeweer 8,31
Machinepistool 4,10
S & W revolver 12,16
Andere revolver 5,40
FN pistool (gereed) 4,10
Geraamte of geleiding van een FN pistool 3,51
FN GPB pistool (onafgewerkte set of loop) 5,23
Ander pistool 5,23
Getrokken wapen met randpercussie 4,90
Wisselstuk voor een getrokken wapen 0,60
Getrokken karabijn met centrale percussie 3,80

Het minimale factureringsbedrag wordt vastgesteld op 23,22 euro.

Het loontarief wordt met 25 % verhoogd voor leveringsklare wapens.

Het loontarief wordt met 50 % verhoogd voor wapens voor gereed geld beproefd (wapenmakers).

De prijs voor het beproeven van wapens aangeboden door een particulier (niet wapenmaker) bedraagt 23,22 euro.

Het tarief wordt met 50 % verhoogd wanneer het beproeven verlangd wordt op de dag zelf van het aanbieden zonder eerder akkoord.

De prijs voor een proefattest bedraagt 2,60 euro.

De kost van de patronen is niet in het bovenvermelde tarief inbegrepen.

Bijzondere gevallen (eenheidsloontarief in euro) :
— voorlaadwapen : 16,20
— voorlopige beproeving van lopen 1 schot : 15
— voorlopige beproeving van lopen 2 schoten : 26
— wisselstuk – gladde loop : 1,90
— wisselstuk – getrokken loop : 1,90
— slachttoestel : 4

2° Wapenvernietiging : 9,85 euro

3° Buitengebruikstelling van een wapen : 73,33 euro

4° Omzetting van een wapen van full-auto naar semi-auto : 120,50 euro

5° Traceerbaarheid van een wapen : 9,80 euro

6° Nummering van een wapen (markering van serienummer) : 21 euro

7° Certificaat van vrij verkrijgbaar wapen (wapen voor wapenrekken) : 13,90 euro

8° Controle van patronen uit de handel : 200 euro per kaliber
Het verslag is inbegrepen.

9° Homologatie of inspectie van een alarmwapen per type : 245 euro

10° Beproeving, expertise en ballistiek

10.1 Afstelling van een wapen :
Loontarief (in euro)
Prestatie per uur
(1/4 u. minimum)
85
Loop 3
De kost van de patronen is niet inbegrepen.

10.2 Expertise van een wapen : 346 euro per halve dag

10.3 Controle van de patronen : 200 euro per kaliber

10.4 Verslag : 101 euro.

11° Politionele en toezichthoudende opdracht : 340 euro per halve dag en per persoon.

Deze tarieven zijn te vermeerderen met de verplaatsingskosten.

Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 29 maart 2012 tot goedkeuring van de loontarieven voor het vervullen van de opdrachten van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik, vastgesteld door de Bestuurscommissie.