25 januari 2007. - Koninklijk Besluit houdende benoeming van de leden van de adviesraad voor wapens

Belgisch Staatsblad 12 februari 2007
Gewijzigd door KB 27 mei 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor wapens en door KB 13 december 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Wapens, B.S., 18 december 2009 (2de editie)

Artikel 1. Worden benoemd tot werkende leden van de Adviesraad voor wapens :
1° als vertegenwoordiger van de federale wapendienst : de heer Filip IDE;
2° als vertegenwoordiger van de proefbank : de heer Jean-Luc STASSEN;
3° als vertegenwoordiger van het centraal wapenregister : de heer Roland NOSSIN;
4° als Nederlandstalige en als Franstalige vertegenwoordigers van verenigingen representatief voor de wapenhandel : respectievelijk [de heer Daniel BEETS en de heer Xavier MAESEN];
5° als Nederlandstalige en als Franstalige vertegenwoordigers van de wapenmusea : respectievelijk de heer Alex DESEYNE en de heer Paul DUBRUNFAUT;
6° als vertegenwoordigers van verenigingen van wapenfabrikanten : [de heer Jean-Marie DEMARET] en de heer Thierry JACOBS;
7° als Nederlandstalige en als Franstalige vertegenwoordigers van de verzamelaars : respectievelijk de heer Frank RODYNS en de heer Philippe KODECK;
8° als vertegenwoordiger van de Franstalige schuttersfederaties : de heer [René LAUWERS];
9° als vertegenwoordiger van de Nederlandstalige schuttersfederaties : de heer Luc BREES;
[9°/1 als vertegenwoordiger van de Duitstalige schuttersfederaties : de heer Joseph BLESGEN;]
10° als Franstalige vertegenwoordiger van de jacht : de heer André MERTENS;
11° als Nederlandstalige vertegenwoordiger van de jacht : de heer Erik WILLE;
12° als vertegenwoordiger van de federale politie : de heer Donald SABBE;
13° als vertegenwoordiger van de lokale politie : [de heer Carlos BOONE];
14° als Franstalige en als Nederlandstalige vertegenwoordigers van de gouverneurs : respectievelijk de heer Pascal CHAINIAUX en de heer [Luc MAES];
15° als Nederlandstalig en als Franstalig vertegenwoordiger van onafhankelijke verenigingen of organisaties die een daadwerkelijke ervaring kunnen aanvoeren in verband met het omgaan met en het voorkomen van problemen inzake het bezit en gebruik van lichte wapens : respectievelijk de heer [Tim BOGAERT] en de heer Bernard ADAM.
gewijzigd door KB 27.V.2008, B.S., 29 mei 2008
gewijzigd door KB 13.XII.2009, B.S., 18 december 2009

Art. 2. Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Adviesraad voor wapens :
1° als vertegenwoordiger van de federale wapendienst : een medewerker aangeduid door het diensthoofd;
2° als vertegenwoordiger van de proefbank : de heer François RIVAS;
3° als vertegenwoordiger van het centraal wapenregister : de heer Marc CAUCHIES;
4° als Nederlandstalige en als Franstalige vertegenwoordigers van verenigingen representatief voor de wapenhandel : respectievelijk de heer François VRYSEN en de heer Jean-Claude CAJOT;
5° als Nederlandstalige en als Franstalige vertegenwoordigers van de wapenmusea : respectievelijk de heer Edwin DE GROOTE en de heer Pierre LIERNEUX;
6° als vertegenwoordigers van verenigingen van wapenfabrikanten : de heer [Danny VAN DE VEN] en de heer [Ludovic COLME];
7° als Nederlandstalige en als Franstalige vertegenwoordigers van de verzamelaars : respectievelijk de heer Pieter DE OST en de heer Bernard VAN HORENBEECK;
8° als vertegenwoordiger van de Franstalige schuttersfederaties : de heer [André DE WINDT];
9° als vertegenwoordiger van de Nederlandstalige schuttersfederaties : de heer Louis VETS;
[9°/1 als vertegenwoordiger van de Duitstalige schuttersfederaties : de heer Horst HALMES;]
10° als Franstalige vertegenwoordiger van de jacht : de heer Henry DE RADZITZKY D'OSTROWICK;
11° als Nederlandstalige vertegenwoordiger van de jacht : de heer Guido VALCKX;
12° als vertegenwoordiger van de federale politie : Mevr. Valérie ZEIMETZ;
13° als vertegenwoordiger van de lokale politie : de heer [André JANSSENS];
14° als Franstalige en als Nederlandstalige vertegenwoordigers van de gouverneurs : respectievelijk de heer Thierry BRASSEUR en [mevr. Vicky BOERJAN];
15° als Nederlandstalig en als Franstalig vertegenwoordiger van onafhankelijke verenigingen of organisaties die een daadwerkelijke ervaring kunnen aanvoeren in verband met het omgaan met en het voorkomen van problemen inzake het bezit en gebruik van lichte wapens : respectievelijk de heer Jan CAPPELLE en de heer Ilhan BERKOL.
gewijzigd door KB 27.V.2008, B.S., 29 mei 2008
gewijzigd door KB 13.XII.2009, B.S., 18 december 2009

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Binnenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.