27 FEBRUARI 1997. - Koninklijk besluit betreffende de indeling van de munitie van kaliber 5.7 x 28 mm.

Aangepast overeenkomstig artikel 10 Koninklijk Besluit van 29 december 2006 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie en van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, B.S., 9 januari 2007

Artikel 1. De toepassing van [artikel 22, § 2, van de Wapenwet] wordt uitgebreid tot de munitie van kaliber 5.7 x 28 mm en tot de projectielen voor deze munitie.
(art. 10 KB 29.XII.2006)

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.