6 juli 2018. - Ministerieel Besluit tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor wapens

publicatie Belgisch Staatsblad 13 juli 2018

Artikel 1. Worden benoemd tot vaste leden van de Adviesraad voor wapens, voor een hernieuwbaar mandaat van vijf jaar:
- de heer Claude GILLARD, vertegenwoordiger van de federale wapendienst;
- de heer Olivier FABRI, Franstalige magistraat van het openbaar ministerie;
- de heer Peter DE SMET, Nederlandstalige magistraat van het openbaar ministerie;
- de heer Christophe NGUYEN, vertegenwoordiger van de Proefbank;
- de heer Roland NOSSIN, vertegenwoordiger van het centraal wapenregister;
- de heer Daniel BEETS, Franstalige vertegenwoordiger van verenigingen representatief voor de wapenhandel;
- de heer Nico DEMEYERE, Nederlandstalige vertegenwoordiger van verenigingen representatief voor de wapenhandel;
- de heer Paul DUBRUNFAUT, Franstalige vertegenwoordiger van de wapenmusea;
- de heer Kristof BLIECK, Nederlandstalige vertegenwoordiger van de wapenmusea;
- de heer Thierry JACOBS en Mevrouw Dominique TAQUET, vertegenwoordigers van verenigingen van wapenfabrikanten;
- de heer Philippe KODECK, Franstalige vertegenwoordiger van de verzamelaars;
- de heer Frank RODYNS, Nederlandstalige vertegenwoordiger van de verzamelaars;
- de heer René LAUWERS, vertegenwoordiger van de Franstalige schuttersfederaties;
- mevrouw Martine DONCKERS, vertegenwoordiger van de Nederlandstalige schuttersfederaties;
- de heer Horst HALMES, vertegenwoordiger van de Duitstalige schuttersfederaties;
- de heer Henry de RADZITZKY d'OSTROWICK, vertegenwoordiger van de Waalse jagersverenigingen;
- de heer Dieter DE METS, vertegenwoordiger van de Vlaamse jagersverenigingen;
- de heer Carlo VAN HEUCKELOM, vertegenwoordiger van de federale politie;
- de heer Jean-Pierre DESCY, vertegenwoordiger van de lokale politie;
- mevrouw Martine DIRICKX, Franstalige vertegenwoordiger van de gouverneurs;
- mevrouw Christel DESMECHT, Nederlandstalige vertegenwoordiger van de gouverneurs;
- de heer Denis JACQMIN, Franstalige vertegenwoordiger van onafhankelijke verenigingen of organisaties die een daadwerkelijke ervaring kunnen aanvoeren in verband met het omgaan met en het voorkomen van problemen inzake het bezit en gebruik van lichte wapens;
- de heer Nils DUQUET, Nederlandstalige vertegenwoordiger van onafhankelijke verenigingen of organisaties die een daadwerkelijke ervaring kunnen aanvoeren in verband met het omgaan met en het voorkomen van problemen inzake het bezit en gebruik van lichte wapens.

Art. 2. Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Adviesraad voor wapens, voor een hernieuwbaar mandaat van vijf jaar:
- mevrouw Mary-Ann DE BEUCKELAER, vertegenwoordiger van de federale wapendienst;
- mevrouw Laurence MAUDOUX, Franstalige magistraat van het openbaar ministerie;
- de heer Frederik DESMET, Nederlandstalige magistraat van het openbaar ministerie;
- mevrouw Sylvie MEEKERS, vertegenwoordiger van de Proefbank;
- de heer Fabian PINTON, vertegenwoordiger van het centraal wapenregister;
- de heer Pierre LEFEBVRE, Franstalige vertegenwoordiger van verenigingen representatief voor de wapenhandel;
- de heer Frederick VERCRUYSSEN, Nederlandstalige vertegenwoordiger van verenigingen representatief voor de wapenhandel;
- de heer Pierre LIERNEUX, Franstalige vertegenwoordiger van de wapenmusea;
- mevrouw Evy VANDEVOORDE, Nederlandstalige vertegenwoordiger van de wapenmusea;
- de heer Damien KAIVERS en Mevrouw Anne-Françoise GUSTIN, vertegenwoordigers van verenigingen van wapenfabrikanten;
- de heer Bernard VAN HORENBEECK, Franstalige vertegenwoordiger van de verzamelaars;
- de heer Yves QUIREYNS, Nederlandstalige vertegenwoordiger van de verzamelaars;
- de heer Claude VERBRUGGEN, vertegenwoordiger van de Franstalige schuttersfederaties;
- de heer Gunther HERREGODTS, vertegenwoordiger van de Nederlandstalige schuttersfederaties;
- de heer Ernst PETER, vertegenwoordiger van de Duitstalige schuttersfederaties;
- de heer Jean-Marie GIFFROY, vertegenwoordiger van de Waalse jagersverenigingen;
- de heer Hans-Kristof CAREME, vertegenwoordiger van de Vlaamse jagersverenigingen;
- de heer Peter SPILIERS, vertegenwoordiger van de federale politie;
- de heer Johan HEGGE, vertegenwoordiger van de lokale politie;
- mevrouw Virginie HELLEMANS, Franstalige vertegenwoordiger van de gouverneurs;
- mevrouw Fleur DHONDT; Nederlandstalige vertegenwoordiger van de gouverneurs;
- de heer Christophe STIERNON, Franstalige vertegenwoordiger van onafhankelijke verenigingen of organisaties die een daadwerkelijke ervaring kunnen aanvoeren in verband met het omgaan met en het voorkomen van problemen inzake het bezit en gebruik van lichte wapens;
- de heer Kevin GORIS, Nederlandstalige vertegenwoordiger van onafhankelijke verenigingen of organisaties die een daadwerkelijke ervaring kunnen aanvoeren in verband met het omgaan met en het voorkomen van problemen inzake het bezit en gebruik van lichte wapens.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.